SAL7709, Act: R°226.1 (74 of 184)
Search Act
previous | next
Act R°226.1  
Act
Date: 1410-02-17

Transcription

2020-05-04 by xavier delacourt
Ite(m) jan boudens en(de) jan bekart beyde vand(er) nuw(er) capelle(n) [sijn come(n)] in jeg(enwordicheit)/
en(de) hebbe(n) genome(n) en(de) bekent dat sij dat sij genome(n) hebbe(n) onghesund(er)t/
en(de) ongescheide(n) en(de) elc voe(r) al va(n) h(ere)n roelof va(n) reedinge(n) proefft en(de)/
monc va(n)de(n) cloeste(r) va(n) vlied(er)beke va(n) selfs cloest(er)s wege(n) seve(n) boend(er)/
ond(er) lant en(de) beemde luttel min ocht meer geleg(en) t(er) nuw(er)capellen/
in alrehande(n) stucke(n) gelijc als tvors(creven) cloest(er) de vors(creven) goede en(de) lande/
ald(aer) houd(ende) es Te houde(n) te hebbe(n) en(de) te wy(n)nen va(n) halfm(er)te naeste/
come(n)de ene(n) t(er)mijn va(n) xii jae(re)n lang deen nae dand(er) d(aer)nae staph(ans)/
volg(ende) dats [te wete(n)] de eerste iii jae(re)n va(n)de(n) vors(creven) t(er)mine o(m)me xi sacke/
corens en(de) dande(r) leste neghen jaer(en) o(m)me xii sacke core(n)s d(er) goet/
en(de) payabel d(er) maete(n) va(n) thiene(n) alsulx als op tvors(creven) lant wasse(n) sal/
met wa(n)ne en(de) veede(re)n wel ber(eit) te s(ent) andr(ies) te betale(n) en(de) te/
vlied(er)beke int cloest(er) ocht te lov(en) te leve(re)n alle d(er)t m(ijn) he(re) de(n) abdt [daert den vors(creven) proeft best] genuege(n)/
sal te leve(re)n alle jae(re) de(n) vors(creven) t(er)mijn duer(ende) en(de) telke(n) t(er)mine als v(er)volghde/
schout Ite(m) selen de vors(creven) wy(n)nen de vors(creven) lande bi(n)ne(n) de(n) vors(creven) t(er)mine/
wel en(de) loeflec wy(n)ne(n) en(de) meste(n) gelijc sine(n) reenghenote(n) en(de) tselve/
lant bi(n)ne(n) de(n) selve(n) t(er)mine half eens ov(er) merghelen en(de) bi(n)ne(n) den lesten/
drien jae(re)n soe [en] selen sij tvors(creven) lant niet moge(n) hoervrochte(n) Item/
selen de wy(n)ne(n) de vors(creven) lande laete(n) ten eynde va(n) sine(n) vors(creven) t(er)mine/
[ind(er) manie(re)n h(ier) nae volg(ende)] Dats te wete(n) een boend(er) acht(er) den hulst met rogge(n) besaeyt/
en(de) drie boend(er) storte(n) [eens] o(m)me gedaen en(de) de brake geheel borch(oven)/
borch(oven) febr(uarii) xvii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2017-03-08 by Xavier Delacourt