SAL7709, Act: R°263.1 (93 of 185)
Search Act
previous | next
Act R°263.1  
Act
Date: 1410-04-19

Transcription

2020-07-20 by xavier delacourt
De d(omi)no balduino de foil p(res)b(yte)ro/
et rob(er)to de offus/
Item het sijn comen inde banc voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van lov(en) inde(n) rechte/
de vors(creven) h(er) baudewin die ov(er)mids vo(n)nisse van scepen(en) brieve(n) va(n) loven(e)/
beleydt was tot den goeden heylwige(n) docht(er) gheerts wilen van offus/
gelegen tot offus ende te ramelleez in deen side en(de) roebrecht va(n)/
offus in dande(r) side Daer de vors(creven) roebrecht een aensprake dede tot/
den vors(creven) h(er) baudewin meynende en(de) seggende dat hem die goede/
volgen souden en(de) sculdich wae(re)n te volgen mids dien dat hi die va(n)/
naerscape afghequijt hadde janne van hoeye diese ghecocht hadde/
jegen de vors(creven) heylwijch [nae inhoude(n) va(n) sinen scepen(en) br(ieve) va(n) geldenake] en(de) oec dat hi de helcht d(aer) af v(er)cregen hadde/
jegen ma(r)ien d(er) vors(creven) heilwige(n) sust(er) Daer de vors(creven) h(er) baudewin gheen/
beleyt van scepen(en) brieve(n) [va(n) lov(en)] op en hadde op dwelke de vors(creven) h(er) baudewin/
hem v(er)antw(er)dde en(de) seyde dat hem de vors(creven) goede volge(n) soude(n) en(de) scul/
dich wae(re)n te volgen mids sinen beleyde van sinen vors(creven) scepen(en) brieve(n) va(n)/
lov(en) Alsoe dat [de] scepen(en) van loven(e) gemaent vande(n) meyer wijsden voe(r) een/
vo(n)nisse en(de) setten de p(ar)tien inde(n) hof daer de goede af ruere(n) recht/
te neme(n) en(de) te gheve(n) Hier wae(re)n ov(er) py(n)noc h(enrico) borch(oven) joh(anne) borch(oven)/
h(er)tsh(als) maes ap(ri)lis xix[a]
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2017-03-14 by Xavier Delacourt