SAL7709, Act: R°448.3 (166 of 186)
Search Act
previous | next
Act R°448.3  
Act
Date: 1419-05-23

Transcription

2020-08-28 by xavier delacourt
Item conditionatu(m) est int(er) d(i)c(tu)m petru(m) et joh(ann)em de raetshove(n) q(uod) idem joh(ann)es/
se faciet adduci ad bona subsc(ri)pta et no(n) a(m)pliu(s)? Inden iersten totter molen/
gheheete(n) de rotelmole(n) geleghen te boensbeke Item tot ene(n) wuwe(re) acht(er) de selve mole(n) geleg(en) dieme(n) heet den ronde(n) wuwer Item tot iiii boend(er)/
ende iii dachmale(n) beems geheete(n) craenbroec geleg(en) te boensbeke ende/
dair omtrent neve(n) de beemde wout(er)s van beringen Item ene(n) chijns mette(n)/
ende heerscap met hoe(re)n toebehoerte(n) gelege(n) te boensbeke en(de) dair omtrent/
dat wilen was philips ende jans vand(er) borch gebruede(re)n ende jans vand(en)/
ryeuwe Item [tot] een stucke beems geleg(en) aldair dat te houden plach henr(ic)/
vande(n) poele Item tot ene(n) eeusel datme(n) heet tdroech es tdroege eeusel/
oic aldair geleghen cor(am) eisdem
ContributorsGreet Stevens , Mi-Je Van Gils
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2017-03-14 by Xavier Delacourt