SAL7709, Act: V°135.1 (33 of 185)
Search Act
previous | next
Act V°135.1  
Act
Date: 1409-09-05

Transcription

2020-03-23 by xavier delacourt
Va(n) janne va(n)de(n) plassche/
Item jan vande(n) plassche als p(ri)ncipael willem de roede va(n) erpe erpe/
rentmeest(er) va(n) loven(e) als en(de) willem uut(er) helcht als borghen des selfs/
jans hebbe(n) geloeft onghesund(er)t en(de) onghescheide(n) dat jan vande(n) plassche/
vors(creven) te rechte come(n) en(de) staen sal [en(de) rechts plege(n) sal] voe(r) de meye(r) en(de) sente pet(er)s ma(n)ne va(n)/
lov(en) en(de) niet uut d(er) stat scheide(n) voe(r) aen dier tijt dat tvo(n)nisse en(de) trecht/
ov(er) hem gelope(n) sal sijn va(n) alsulk(er) tycht en(de) aensprake(n) als vand(er) vrouwe(n)/
wegen va(n) wed(er)greete op hem gedaen sal w(or)den voe(r) de(n) meye(r) ende/
s(ente) pet(er)s ma(n)ne vors(creven) [lud(ivico)] py(n)noc h(er)tshals sept(embris) q(ui)nta
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2017-03-08 by Xavier Delacourt