SAL7709, Act: V°147.2 (46 of 186)
Search Act
previous | next
Act V°147.2  
Act
Date: 1409-10-06

Transcription

2020-08-25 by xavier delacourt
Ite(m) jan dullebout es come(n) in jegewordich(eit) d(er) scep(enen) va(n) lov(en) en(de) heeft ghenome(n)/
en(de) bekendt dat hi ghenome(n) heeft va(n) gielise de(n) rike(n) een vierdel wijngarts/
ghelegen inde wijng(ar)t strate bute(n) d(er) porte(n) tusschen de wijng(ar)de lodewijx/
uut(er) helcht en(de) d(er) kynde(re) reymars Te houde(n) en(de) te hebbe(n) va(n) s(ente) remeys misse/
nu lestlede(n) ene(n) t(er)mijn va(n) vi jae(re)n [lang] deen nae dand(er) d(aer)nae staphans volgen(de)/
elx jaers dae(re)n bi(n)nen op de helcht vande(n) wine die jaerlex op de(n) vors(creven)/
wijng(ar)t wassen sal In alsulk(er) voeghen soe wa(n)neer de wijn tijtverdich/
es datten dan de vors(creven) jan sal doen lesen op sine(n) cost en(de) vuere(n) doen/
altemale tot gielijs huys en(de) als hi daer ghetorde(n) en(de) gheperst es/
soe sal de vors(creven) gielijs deen helcht behoude(n) en(de) jan sal sijn [hebben dand(er)] helcht en(de) die/
vue(re)n daert hem ghenueght Voert es vorw(er)de dat de vors(creven) jan/
bi(n)ne(n) den vors(creven) t(er)mine op den vors(creven) wijng(ar)t vue(re)n sal vi botvoed(er)/
mes te sine(n) scoensten Ite(m) sal de vors(creven) jan de(n) vors(creven) t(er)mijn duere(n)de/
den vorscr(even) wijngart gheven en(de) doen sal sijn ghetidech werc en(de) twee/
grechte .. te grave(n) een wynt(er)grecht en(de) een som(er)grecht en(de) d(aer) in jaerlex/
sinken dat al dat d(aer) te b sinke(n) behoeve(n) sal en(de) den wijng(ar)t sakele(re)n/
alsoe dicke [en(de) staken sal als vele alsoe vele] als hijs bedorf en(de) voert [meer hem?] alle sijn ghetidich werc [doen sal] alsoe/
d(aer) toe behoert en(de) dat hine te te sine(n) afscheide(n) laete(n) [sal] ghesonke(n)/
alsoe hine nu ghesonke(n) vynt Oec es vorw(er)de dat ja gielijs en(de) jan/
vors(creven) [betalen selen] jaerlex half en(de) half gulde(n) betale(n) selen den tsijs d(aer) uut [de(n) vors(creven)] gaende/
en(de) dat rogge h(er)tshals oct(obris) vi[a]
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2017-03-08 by Xavier Delacourt