SAL7711, Act: V°220a.1 (69 of 138)
Search Act
previous | next
Act V°220a.1  
Act
, laatste 7 lijnen in latijn
Date: 1409-02-06

Transcription

2020-12-15 by Marijke Gevaert
P(ri)mo opt kerchhof velt iii dach(mael) tusschen willem den bussche(re)/
en(de) pet(er) die wesent It(em) opt selve velt tusschen die/
goede jo(hannes) van b(er)them en(de) liisb(et) va(n) daleem v dach(mael)/
It(em) i(½) dach(mael) acht(er) jans vand(er) calste(re)n hof tusschen heinr(ic)/
wasscairts en(de) den hof vors(creven) It(em) een dach(mael) bove(n) den lovenwech/
tusschen die goede h(er) jans van diependale p(rie)ste(r) en(de) beat(rijs)/
wellens It(em) een dach(mael) opt selve velt tusschen jan vand(er)/
calste(re)n en(de) die goede der he(re)n van sinte g(er)truden te loven/
It(em) een boen(er) [v dach(mael)] lants opten berch aent berseem pat tussc(hen)/
die goede des heylegheest va(n) loven(e) en(de) gielijs valken/
It(em) iii v(ier)del opt cleyn biloc tusschen die goede sinter claes/
outairs t(er) biest en(de) symoens keyenoghs It(em) inden calc/
hoven aen den wech die t(er) meer w(er)t gheet tussc(hen) heinr(ic)/
maes en(de) jans syseyns (½) dach(mael) It(em) opt widerot buten/
den calchoven een dach(mael) tussc(hen) heinr(ic) wasscairts en(de)/
heinr(ic) vand(er) leeps philips sone It(em) i(½) dach(mael) aen den veltem/
o die herst[ra]te opt widerot tussc(hen) heinr(ic) van winkeze/
en(de) pet(er) de wesent It(em) [aen] die selve st[ra]te opt selve velt tussc(hen)/
willem den bussche(r) en(de) die herst[ra]te voirs(creven) een dach(mael)/
It(em) opt selve velt noch een dach(mael) tusschen wille(m) den bussche(re)/
en(de) joff(rouwe) neese vand(er) linden It(em) unu(m) q(ua)rtar(ium) t(er)re sit(um)/
sup(ra) wyderot int p p(ro)xim(o) bonis joh(ann)is steke lathouwe(r)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-03-28 by Xavier Delacourt