SAL7712, Act: R°426.3 (104 of 115)
Search Act
previous | next
Act R°426.3  
Act
Date: 1414-05-03

Transcription

2020-03-14 by Marijke Gevaert
It(em) gheert van haenwijc heeft gegeve(n) en(de) bekent dat hi gegeve(n) heeft/
vrancke(n) trapeneel en(de) m(ar)griete(n) sine(n) wive een huys en(de) hof met sine(n)/
toebehoerte(n) gelege(n) te veltheem op dov(er)strate tussche(n) de goede arts smets/
en(de) lijsbette(n) everarts te houde(n) en(de) te hebben [ene(n) t(er)mine van vier ja(r)en lanc deen na dande(r) elx jaers hie(re)n bynne(n)] op der he(re)n recht daer voer/
uutgaende (etc) En(de) voert op onderhalf mudde rox goit en(de) payabel met/
wa(n)ne en(de) met vedere(n) wael bereit der mate(n) van loeve(n) te sente andries/
misse apostels te betale(n) en(de) te loeve(n) te leve(re)n elx jaers hie(re)n bynne(n) op den/
vors(creven) t(er)mine dueren(de) quolib(et) ass(ecutu)m En(de) hebbe(n) geloeft de vorsc(reven) vranc en(de)/
sijn wijf tvors(creven) huys en(de) hof den vors(creven) t(er)mine duerende wael en(de) loflic/
van wande en(de) van dake te houde(n) borch(oven) muylke maii iii[a]
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-04-04 by Xavier Delacourt