SAL7712, Act: V°307.1 (68 of 115)
Search Act
previous | next
Act V°307.1  
Act
Date: 1413-07-29

Transcription

2019-09-24 by Marijke Gevaert
It(em) want stoet en(de) tebat opv(er)staen was en(de) is tussche(n) pete(re)n love(n)weg/
op deen side en(de) janne pyron op dande(r) side van alsulke(n) comanscape(n)/
van ii[c]mudde rox en(de) l mudde taruwe(n) der maten van loeve(n)/
die de vorscr(even) pet(er) jege(n) den vors(creven) janne gecocht heeft daer af si/
beyde in recht come(n) wa(r)en Soe sijn de vorscr(even) p(ar)tyen come(n)/
voe(r) scepen(en) van loeve(n) en(de) sijn van dese(n) stoete en(de) van alle(n) ande(re)n/
stoete daer uut spruytentede come(n) voe(r) scepen(en) van loeve(n) en(de) sijn/
des bleve(n) en(de) gep geco(m)p(ro)mitteert in segge(re)n en(de) vriendelic iffe(ne)ren/
dats te weten in mathise davijds co(m)moingimeest(er) van loeven/
gorde van loeven gheerde van haenwijc en(de) henrike van here/
in vuege(n) dat de vors(creven) iiii segge(re)n elk(er) p(ar)tye(n) besceit aenhoe(re)n suele/
en(de) dat gedaen dat si dan hoe(r) segge(n) en(de) goedduncke(n) daer af segge(n)/
en(de) uten suele(n) bynne(n) xiiii nachte(n) naest comende [op dat sij des van accorde gesijn co(n)nen] En(de) soe wae(r)/
si des niet eens gesijn en co(n)nen dat de vors(creven) iiii segge(re)n dan tot/
ene(n) he ov(er)man hebben en(de) neme(n) suele(n) claese vand(er) roest die/
dan als ov(er)man vande(n) vors(creven) geschille sijn segge(n) daer af segge(n)/
sal tyerst alle besceit aengehoert bynne(n) xiiii nachte(n) daer/
na volghende En(de) soe wae(r) enich segge(re) gebrake soe suele(n) de/
vors(creven) p(ar)tie(n) eendrechtichlic ene(n) ande(re)n segge(r) in die stat neme(n)/
gelovende beyde de vors(creven) p(ar)tie(n) vast en(de) gestede te houde(n) soe wes/
de vors(creven) iiii segge(re)n of die ov(er)man hier af seggen suelen sond(er)/
argenlist muilke willem(air) julii xxix[a]
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-04-04 by Xavier Delacourt