SAL7712, Act: V°315.1 (70 of 115)
Search Act
previous | next
Act V°315.1  
Act
Date: 1413-08-19

Transcription

2019-10-15 by Marijke Gevaert
It(em) jan voelken teenenpotgiete(r) in jegenwordicheiden der scepen(en) van loeven [gestaen] heeft/
gewillecoert en(de) geconsenteert openbaerlic voir hem sijn erfgename(n) en(de) nacomelinge(n)/
henrike colve [sijn erfgename(n) en(de) nacomelinge(n)] alse vande(n) huyse des selfs henrix gelegen ald(aer) naest den huyse/
des vorscr(even) jan voelkens dat de voerg(enoemde) henric enen balc sal moegen leggen(e) bove(n)/
op de dwerse muere staende voe(r) tusschen huerre beyd(er) erve aen den tusschen/
huerre beyd(er) erve aen den scoersteen des vorscr(even) jans benede(n) sond(er) den vorsc(reven) balc/
bynne(n) des vors(creven) jans huys yegerinx uut te comen [op] op welken balc de vorg(enoemde)/
henric sijn vors(creven) huys recht op sal moegen ty(m)meren te hemelw(er)t neve(n)/
thuys des des vors(creven) jans met platte(n) stylen alsoe hoeghe alst hem genueght/
tot in middeweghen toe der d toe der d and(e)re venste(re)n staende int huys/
des vors(creven) [selfs] jans t(er) siden wart des vors(creven) henrix en(de) niet vorde(r) acht(er)w(er)t Oec/
sal de vors(creven) henric alsulken wat(er)steen als nu acht(er) steet in sijn cokene/
inder plat ter erden leggen en(de) niet hoeg(er) en(de) dien alsoe ter erden houde(n)/
liggende met eenre traelgie(n) daer dwat(er) doe(r) sal loepen ten erve wart/
des vors(creven) henrix jans en(de) dat wat(er) daer uut comende sal loepen voert/
doere en(de) ov(er) des vors(creven) jans erve acht(er) uut [En(de) dwat(er) dat come(n) sal en(de) vallen sal vo acht(er) vande(n) nuwenhuyse dat henr(ic) aldaer sal doen maken dat sal de selve henr(ic) doen afleyden alsoe dat des vors(creven) jans daer [den erve des vors(creven) jans d(aer)] bi en gheen sa scade en gesciede] sonder argelist gelijc beyde/
dese erve(n) gelege(n) sijn in de cortst(ra)te tussche(n) thuys gehete(n) dmolen ijser/
en(de) thuys gehete(n) den nachtegale gheerts willem(air) aug(usti) xix[a]
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-04-04 by Xavier Delacourt