SAL7714, Act: R°60.2-V°60.1 (18 of 45)
Search Act
previous | next
Act R°60.2-V°60.1  
Act
Date: 1415-12-06
LanguageNederlands

Transcription

2020-01-06 by 
It(em) cont sij alle(n) liede(n) da wa(n)t aert hoenbeex ov(er)mids [macht en(de)] v(ir)tuut va(n) scepen(en) brieve(n) van/
loeve(n) come(n) en(de) beleydt es tot de(n) goede(n) [have en(de) erve] aerts van cobbenbosch en(de) dien acht(er)volgen(de)/
jan hoenbeex brued(er) des voirs(creven) aerts hoenbeex vant beleydt es uut crachte va(n)/
scepen(en) brieve(n) va(n) loeve(n) [hem bekent vande(n) voirs(creven) arnde sine(n) brueder] tot de(n) goede(n) des voirs(creven) [selfs] aerts sijns brued(er)s i en(de) mids dese(n)/
beleyde stoet discort en(de) twidracht opgestaen was [en(de) es] tussche(n) de voirs(creven) janne [arde] ende/
aerd [jan] hoenbeex gebruede(re) in deen side ov(er) arde va(n) cobbenbosch in dande(r) So sijn/
de voirs(creven) ard ende jan hoenbeex gebruede(re) [en(de) aert van cobbenbosch in p(ro)pe(re)n p(er)sone] come(n) voir scepene(n) van loeve(n) en(de)/
hebben geconsenteert ghewillecort geloeft en(de) ingegain de voirw(er)de gelofte(n) en(de)/
condicie(n) hier na [volghende en(de)] bescreve(n) Inde(n) yerste(n) dat de voirs(creven) aert hoenbeex hebbe(n)/
en(de) behoude(n) sal mids crachte van sine(n) voirs(creven) beleyde de goede van alle de [onberuerlike] goede/
des voirs(creven) arts van cobbenbosch gelijc hi die op den dagh van hude(n) houdende es en(de) alsoe/
he(m) [die] van sine(n) vad(er) en(de) moed(er) tot opte(n) dach van hude(n) bleve(n) sijn te wat stede(n) de voirs(creven)/
goede belege(n) sijn Op also dat de voirs(creven) gebruede(re)n de(n) voirs(creven) arde va(n) cobbenbosch/
jairlix also langhe als hi leve(n) sal d(aer) af gheve(n) en(de) betale(n) sulle(n) vijftich mott(oenen)/
te wete(n) xiiii pl(acken) brab(ants) gelts voir ene(n) mott(oen) yer(st) half te kers(mes)s(e) en(de) half te/
s(in)te jans(mis)s(e) te betale(n) de(n) voirs(creven) arde van cobbenbosch alle alle jare also langhe als/
hi leve(n) sal [en(de) niet lange(r) en(de) ] op also ghevielt [alsoe] dat de voirs(creven) gebrued(er)s de(n) voirs(creven) arde va(n)/
cobbenbosch me tot ene(n) e(n)nich vande(n) t(er)mine(n) voirs(creven) sijn leefdaghe lanc dueren(de)/
niet en betaelde(n) dat da(n) de selve art va(n) cobbenbosch sijn hant sal slaen aen/
die vors(creven) goede en(de) die hantplichte(n) hante(re)n en(de) de vruchte(n) en(de) vrome d(aer) af/
comende opbuere(n) en(de) [in] heffe(n) also langhe als hi leve(n) sal [on en(de) in des(er) vuegen den vors(creven) arnde van cobbenbosch doet wesende dat dan de vors(creven) goede wed(er) tot de(n) vors(creven) arnde hoenbeex en(de) sine(n) beleyde come(n) en(de) volge(n) suele(n)] niet wederstaende/
de(n) beleyde(n) voirs(creven) Oec [Noch] es voirw(er)de dat de voir(screven) aert en(de) jan gebrued(er)s den/
chijns co(m)mer en(de) last jairlix ute(n) goede(n) die de(n) voirs(creven) aerde van cobbenbosch/
opte(n) dach van hude(n) toebehorende ware(n) en(de) den dienst dieme(n) d(aer) af sculdich/
es gheve(n) gelde(n) betale(n) en(de) doin sulle(n) sond(er) last ocht afslach vande(n) payme(n)te(n)/
des voirs(creven) arts va(n) cobbenbosch Ite(m) es voirw(er)de dat gevielt [oic noch] also dat de(n)/
voirs(creven) arde van cobbenbosch enighe goede na datu(m) des briefs aen storve(n) v ocht/
dat vercreghe dat hi dair mede sine(n) wille doin sal moege(n) sond(er) de(n)/
voirs(creven) gebruede(re)n mits v(ir)tuut van hore(n) voirs(creven) beleyde(n) enich recht d(aer) in te hebbe(n)/
/ Oec es vorw(er)de en(de) [Item es] hier in craellic ondersproke(n) dat de voirs(creven) aerde van/
cobbenbosch alle de brieve en(de) alle de rollen en(de) alle dbescheit dat hi /
heeft en(de) dat hi weet van de(n) goede(n) die hi opte(n) dach van hude(n) houden(de)/
es gelijc voe(r) vercleert steet bringe(n) en(de) legge(n) sal ond(er) meest(er) janne/
vand(er) grecht clerc der stat van vilvorde(n) ocht ond(er) der vrouwe(n) vande(n)/
gasthuse van vilvorde(n) en(de) dat die d(aer) blive(n) sulle(n) tot aen dier tijt dat/
de voirs(creven) art van cobbenbosch van live t(er) doot come(n) sal sijn en(de) dat/
na sijn doot de voirs(creven) gebrue(er)s dan die hebbe(n) en(de) aenverde(n) sulle(n) Op/
also gevielt dat de voirs(creven) gebrued(er)s in enige(n) tide(n) toecome(n)de der voirs(creven)/
brieve ocht rolle(n) bederve(n) bederfde(n) ocht [te] doin hadde(n) om de voirs(creven) goede/
mede te v(er)antw(er)de(n) ocht de(n) chijns [daermede] te gecrige(n) den voirs(creven) arde binne(n) den tide/
vande(n) leve(n) des voirs(creven) arts van cobbenbosch dat da(n) de voirs(creven) gebrued(er)s die/
brieve ocht rolle(n) sulle(n) moege(n) also v(er)re als sij diere in des(er) voege(n) te doin/
sulle(n) hebbe(n) sulle(n) moege(n) hale(n) om he(m) d(aer) mede te behulpe(n) te dier meyni(n)ge(n)/
dat sij d(aer) voe(r) goede borge(n) sulle(n) sette(n) die brieve ocht rolle(n) wed(er) te br/
aldair te bringe(n) t(er) stont als sij he(m) dair mede beholpe(n) sulle(n) hebbe(n) Noch/
es voirw(er)de en(de) hier in ond(er)sproken dat de voirs(creven) gebrued(er)s gheen goede vande(n)/
goede(n) voirs(creven) tleve(n) des voirs(creven) arts van cobbenbosch dueren(de) en(de) sulle(n) moege(n)/
v(er)cope(n) verhuere(n) noch versette(n) in gheenre maniere(n) alle argeliste hier in/
uutgescheide(n) huffle pauwwels vi decembr(is)
ContributorsClaire Dejaeger
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2013-02-07 by Inge Moris