SAL7716, Act: R°172.1 (71 of 212)
Search Act
previous | next
Act R°172.1  
Act
Date: 1421-02-15
LanguageNederlands

Transcription

2020-01-06 by Lieve Van Hoestenberghe
Cond sij allen lieden [dat] h(er) jan hubrechts prieste(r) es comen in jegewordicheyt/
der scepen(en) van loeven en(de) heeft genomen en(de) bekent dat hi genomen [heeft] van/
lodewijcke lyeboys de goede des selfs lodewijcs gelege(n) te willemb(ri)ngen/
in huyse(n) hoven wynnende lande(n) beemde(n) eeuselen en(de) met allen toebe/
hoe(re)n gelijc de selve lodewijc lyeboys die goede ald(aer) houdende is uutghe/
nomen ene(n) wuwe(r) gelege(n) ne bid(er) kerken van willemb(ri)nghen opt cleyn/
brugxken [die de selve lodewijc selve behouden sal] Te houden te hebbe(n) en(de) te wynnen van half merte naest/
comende ene(n) t(er)mijn van sesse jae(re)n lanc deen na dand(er) daer na/
sond(er) myddel volgende elcs jaers daer en bynne(n) om neghenthien sack/
en(de) iiii molevate corens [rogs] goet en(de) paybel pacht van willemb(ri)nghen/
der maten van thiene(n) te wete(n) sesse halster d(er) selver maten voer/
elke(n) sack gerekent [en(de) op vijftalf molevat evenen der mate(n) van thiene(n) voirs(creven) oec goet en(de) payabel] altoes ts(en)te andries apostels te betale(n) en(de) tot loeven/
te leve(re)n en(de) telken t(er)mijn als v(er)volghde schout En(de) op neghentwintich/
en(de) ene(n) halve(n) mottoene te wete(n) xxviii pl(a)c(ken) voe(r) twee vanden voirs(creven)/
mottoene(n) gerekent altoes [de(n) voirs(creven) t(er)mijn durante] tsente mertens misse inde(n) wynter te betale(n) en(de)/
telken t(er)mijn alse v(er)volghde schout En(de) is vorw(er)de dat de voirs(creven) h(er) jan/
de voirs(creven) wynnende lande wel en(de) loflic wynne(n) werven en(de) mesten/
sal gelijc sine(n) reengenoten boven en(de) beneden En(de) beloc liggende acht(er)/
de voirs(creven) woeni(n)ghe sal de voirs(creven) h(er) jan alle t telken drien jae(re)n/
wel ov(er)sien de(n) [voirs(creven)] t(er)mijn duerende wel ov(er)mesten En(de) tselve bloc en/
sal de voirg(enoemde) h(er) jan opte leste drie jae(re)n niet huervrochten En(de)/
alle dande(re) goede [mette(n) voirs(creven) beloke] sal de selve h(er) jan [besayt] laten te sine(n) afscheyden gelijc/
hi die vant te sine(n) aencomen sond(er) argelist Welke vorw(er)de(n) en(de)/
punte(n) boven bescreve(n) de voirs(creven) h(er) jan heeft geloeft de(n) voirs(creven)/
lodewijcke vast en(de) geste wel en(de) volcomelic te voldaen betalen/
en(de) te voldoen in alle d(er) manie(re)n voirscr(even) en(de) telke(n) t(er)mijn alse/
vervolghde schout En(de) hier af sijn burge(n) des voirs(creven) h(er) jans/
alse p(ri)ncipael sculde(re)n ongesund(er)t en(de) ongescheide(n) henric weyns van/
cumptich en(de) henric haex van oplynthr(e) ty(m)m(er)ma(n) de welke/
de voirs(creven) h(er) jan heeft geloeft h(ier) af scadeloes tontheffen/
oppe(n)dorp walt(eri) (et) willemaer febr(uarii) xv
ContributorsInge Moris , Agata Dierick
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2013-07-18 by Lize De Wilder