SAL7721, Act: R°172.3 (105 of 208)
Search Act
previous | next
Act R°172.3  
Act

Transcription

2020-05-22 by kristiaan magnus
Cond sij allen liede(n) want jan van wet(er)beke ov(er)mids vonnisse va(n)/
scepen(en) brieve(n) va(n) loeve(n) en(de) mids den meye(r) en(de) scepen(en) van loeven come(n)/
en(de) geleydt is tot allen de(n) goeden have en(de) erve daneels wile(n) van/
laethem so waer die goede gelege(n) of met wat namen dat die genoemt zijn/
Daer om eest dat de voirs(creven) jan van wet(er)beke come(n) is voe(r) scepen(en) van loeven/
en(de) heeft mechtich gemaect en(de) volcome(n) macht gegeve(n) tot sine(n) wed(er)roepen philips/
van madegheem de voirs(creven) goede alle ende yegewelke te rege(re)n te hantplichte(n)/
te gub(er)neren te aenverden de renten tsijse pachte en(de) vervalle d(aer) af come(n)de/
te manen te eysschen in te heffen en(de) op te boeren de schulde(re)n pachtene(re)n/
wynne(n) en(de) laten d(aer) af quitancie te gheve(n) en(de) quijt te schelde also dat behoe(re)n/
sal en(de) die selve tsijse pachte(n) renten schoude(n) vervalle en(de) opcominghe(n) mette(n)/
recht of d(aer) buten op dats noet geboerde te vervolgen en(de) voert aen/
alle ande(re) saken te doen en(de) te vorde(re)n die de selve jan doen soude/
moeghe op dat hi in p(rese)ncien wae(r) Gelovende (et)c(etera) cor(am) haenwijc velde/
januarii viii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2012-08-30 by Sabrina Keyaerts