SAL7721, Act: R°327.1 (191 of 208)
Search Act
previous | next
Act R°327.1  
Act

Transcription

2020-04-23 by kristiaan magnus
It(em) van alsulken gedinghe daer in jacob de me(n)ghe(re) molde(r) aengesproke(n) heeft/
henricke(n) de groeve molde(r) als dat de voirs(creven) jacob voirmaels ene(n) brued(er)/
hadde met name(n) henrick de welke ond(er) ene(n) molensteen van live t(er) doet/
come(n) uut dien dat de voirs(creven) [wilen] henrick als knaep des voirs(creven) henrics sgrove(n)/
en(de) te sine(n) bevele en(de) bedwanghe de(n) voirs(creven) mole(n)steen met ande(re)n in huys/
soude(n) helpe(n) doen daer de voirs(creven) henr(ic) de groeve oec hantdadich aen/
was also dat uut dien de selve wilen henric ald(aer) ond(er) de(n) voirs(creven)/
molensteen doet bleef Yesch d(aer) o(m)me va de voirs(creven) jacob vande(n) vors(creven)/
henricke(n) de(n) grove bet(er)nisse het wae(re)n ii wege in cyp(er)s ts(int) jacobs oft/
alsulke(n) bet(er)nisse(n) als de scepen(en) wisen soude(n) aengesien dat de voirs(creven) jacob/
boet te thoene(n) dat tgheen des voirscr(even) es geschiet wae(r) gelijc voirscr(even) steet/
Op dwelc hem de voirs(creven) henric de grove met sijne(n) gelev(er)de(n) voirspreke/
verantw(er)de en(de) seyde dat de voirs(creven) aensprake hem gheen ontstade doen/
en soude en(de) dat bi des(er) redenen want de voirs(creven) wilen henric des voirs(creven)/
henrics groeve(n) gehuerde bode niet en was en(de) oec so hedde de voirs(creven)/
henric de groeve [en(de) sijn medegeselle(n)] ov(er) xv jae(r) hier te voren hier om inde vroente tot/
loeve(n) gehoude(n) geweest daer doen bid(er) oud(er) en(de) nuw(er)stat sij vande(n)/
voirs(creven) stucke(n) quijtgewijst worden en(de) dat boet de selve henric d te/
thoene(n) (et)c(etera) al Es tvo(n)nisse dat de alsulken aensprake als de/
voirs(creven) jacob tot de(n) voirs(creven) henricke de(n) groeve gedane hadde den selve(n)/
henricke gheen onstade doen en sal cor(am) rike lomb(ar)t borch(oven)/
iunio(r)e vroede des sat(er)daighe v daghe in junio
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2012-08-31 by Sabrina Keyaerts