SAL7721, Act: V°160.3 (96 of 208)
Search Act
previous | next
Act V°160.3  
Act

Transcription

2020-06-04 by kristiaan magnus
Amelricq swerte(re) heeft geconsenteert datme(n) dbeleyt daer mede hi/
geleydt is tot de(n) goede(n) des voirs(creven) jans va(n) scoenhove(n) sal hier/
blive(n) ligge(n) tot aen d(er)re tijt toe dat dese lijfpe(n)sie afgequijt/
sal wese(n) en(de) de borge(n) d(aer) af onthave(n) cor(am) eisd(em)
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2012-08-30 by Sabrina Keyaerts