SAL7721, Act: V°246.4-R°247.1 (145 of 208)
Search Act
previous | next
Act V°246.4-R°247.1  
Act

Transcription

2020-04-01 by kristiaan magnus
It(em) lybrecht wolfs van sente peters vessenake heeft in jegenwordich(eit)/
der scepen(en) van loeven(e) gestaen heeft genome(n) en(de) bekindt dat hij genome(n)/
heeft van janne taelman [sone mychiels wilen taelman] van sente peters vessenake thof te wals/
berghe in huysen hoeven wynnende(n) lande(n) beemden en(de) eeuselen met/
hue(re)n toebehoiren gelege(n) inde prochien van zittert van sent jans gheest/
van sente marien gheest en(de) dairomtrint uutgenome(n) de beemde also/
verre als die inde prochie van sente mariengheest gelege(n) sijn gelijc/
de voirs(creven) jan taelman de voirs(creven) goede van henrike van walsberghe/
ghenome(n) heeft Te houden te hebben en(de) te wynne(n) van opte(n) dach/
van hede(n) eene(n) t(er)mijn van vier jae(re)n lanc deen na dander sonder middel/
volgende elx jairs dairenbynne(n) te weten(e) de voirs(creven) wynnende lande/
houdende xxi boender en(de) een dachmale elc boender dair af om twee/
mudde corens dair af sijn sulle(n) de xii mudde weysinc alsulken als/
bynne(n) der prochien van zittert wassen sal met wanne en(de) met vlogele/
/ wael bereyt der mate(n) van loeven(e) en(de) alle dander tarwe der mate(n) voirs(creven) te/
sent andries misse apostels te betalen en(de) int voirs(creven) hof te leve(re)n den voirs(creven) janne/
taelma(n) henrike ve(re)nyden pete(re)n lymburghs en(de) janne daners oic van vessenake/
of den eene(n) van hen bring(er) des briefs alle jair den voirs(creven) t(er)mijn duerende en(de)/
telken t(er)mijn als vervolghde schout ende de voirs(creven) beemde en(de) eeusele om/
twintich gripen te weten xl placke(n) voe(r) de grype gerekent te sent remeys/
misse te betale(n) oic den voirs(creven) p(er)sone(n) of den eene(n) van hen en(de) telke(n) t(er)mijn als/
vervolghde schout En(de) is vorwerde dat de voirs(creven) wynne jairlix int voirs(creven)/
hof leve(re)n sal iiii[c] walme(re) goit en(de) cusbair om de husinge dair mede te decken(e)/
en(de) waert also datme(n) aen de selve husinge van nuwe decke(n) moest dair/
af soude(n) de voirs(creven) p(er)sone(n) beyde van montcost en(de) dachue(re)n ongehoude(n) sijn mer/
waert also datme(n) dair onder stake soe soude de voirs(creven) wynne den montcost/
geve(n) en(de) de voirs(creven) iiii persone de dachue(re)n It(em) sal de voirs(creven) wynne den/
voirs(creven) iiii p(er)sone(n) alle jae(re) voirs(creven) een voeder coelen halen met sine(n) geswi/
gespanne de welke men den selve(n) wynne opte cuyle sal leve(re)n en(de) quite(n)/
en(de) dair toe sal hij den selve(n) iiii persone(n) jairlix twee corweyde(n) te loeven(e)/
doen met sine(n) waghene(n) en(de) peerde(n) It(em) sal de voirs(creven) wynne den voirs(creven)/
iiii persone(n) alle alle jair voirs(creven) den wijn henrix van walschberge aldair/
vue(re)n int voirs(creven) hof en(de) des gelijx oic de wijng(ar)tstaken uut den hove tot inde(n)/
wijngart en(de) dair voir sal de voirs(creven) wynne jairlix doude stake(n) hebben/
Item sal de voirs(creven) wynne jairlix den voirs(creven) iiii persone(n) zaeyen een halster/
lijnzaets gelijc hem selve(n) dair toe men hem den zaet leve(re)n sal Item sal de/
voirs(creven) [wynne] de husinge vander nederster rikelen nederwart houde(n) op sine(n) cost/
also dat sijn beesten die niet en braeken en(de) des gelijx sal hij de beemde houde(n)/
van grechte(n) gelijc hij die vonde(n) heeft Item alse van eene(n) halve(n) boend(er)/
lands of dairomtrint dat dair gebroke(n) is en(de) men voirt breken sal is/
vorwerde dat de wynne dair af ten leste(n) jair tsaetcoren en(de) dwyngelt/
wederhebben sal Item sal de voirs(creven) wynne den voirs(creven) t(er)mijn duerende vuede(n)/
den knaep dien henric van walschberge int voirs(creven) hof zeynde(n) sal Item noch/
es vorwerde datmen opt lest jair vande(n) voirs(creven) t(er)mijn op sent jorijs dach/
tcoren opte voirs(creven) lande staende schatte(n) sal t(er) goeder knape(n) prise en(de) so/
waer tcoren dan beter vonde dant de voirs(creven) wynne vant te sine(n) aencome(n)/
dair af sal de wynne doverbate hebbe(n) mer so wair tcoren arger vonde(n)/
worde dat soude de wynne den voirs(creven) iiii p(er)sone(n) oprichte(n) ten prise van/
goede(n) knaepe(n) Item sal de voirs(creven) wynne allet stroe vande(n) voirs(creven) goede(n)/
comende int voirs(creven) hof bringe(n) en(de) mest dair af make(n) en(de) dat weder/
/ opt voirs(creven) lant vueren slands meeste(n) profite En(de) alle dese vorwerden/
hier af sijn burge(n) des voirs(creven) lybrechs wolfs als principale sculde(re)n/
ongesundert en(de) ongescheyden
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2012-08-31 by Sabrina Keyaerts