SAL7721, Act: V°253a.1 (149 of 208)
Search Act
previous | next
Act V°253a.1  
Act

Transcription

2020-03-22 by kristiaan magnus
Item alse vanden stoet die is tusschen h(ere)n janne ghijsbrechts prieste(r) in deen sijde en(de) coele van poederle sente peters/
man [van loeven] in dander van vii vierdelen rox erfelic die de voirs(creven) h(er)jan yesch en(de) meyndde te hebben vander capelrien wegen van/
[sint] woudetrude(n) te he(re)nthals op alrehande goede en(de) pande toebehoe(re)nde den voirs(creven) coele van poederle seggende dat sijn/
fundacie die goede begrepe(n) hadde Den selven coele dair af de contrarie houdende vande(n) welken alrehande/
thonisse en(de) waerheit tusschen de voirs(creven) p(ar)thien bider stat verhoert wart Heeft ten eynde de selve stat van/
loeven(e) get(er)mineert [voir recht] want de goede gelege(n) sijn int mercgreefscap daer de stat van antwerpen een hoeftstad/
af is dat de p(ar)thien sullen trecken voe(r) de stat van antwerpen om vander selver stat te weten en(de) te/
t(er)mine(re)n waer de voirs(creven) h(er)g(er)jan sijn recht vervolge(n) sal Dit geschiede in vollen rade des vridaeghs p(ost)/
quasimodo anno xiiii[c] xxviii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2012-08-31 by Sabrina Keyaerts