SAL7722, Act: R°164.2 (107 of 216)
Search Act
previous | next
Act R°164.2  
Act

Transcription

2020-06-27 by kristiaan magnus
It(em) van alsulken gedinghe als geweest is voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van/
loeve(n) tussche(n) gheerde van ernste die geleydt is tot de(n) goede(n)/
jans van ernste sijns brued(er)s in deen side en(de) de(n) selve(n) janne in dande(re)/
dair de voirs(creven) jan de(n) voirs(creven) gheerde met alrehande(n) worde(n) aensprac/
meynende de voir brieve vande(n) voirs(creven) beleyde wed(er) ov(er) te hebben/
mids vorw(er)de(n) die hi boet te thoene(n) dat gheschiet en(de) gemaect soude(n)/
zijn tussche(n) he(m) en(de) de(n) voirs(creven) gheerde sine(n) brued(er) die hi boet te thoene(n)/
Daer op de voirs(creven) gheert meyndde de (contra)rie seggende dat de voirs(creven) jan/
sijn brued(er) hem d(aer) na van die(n) en(de) va(n) allen vorw(er)de(n) quijtgeschoude(n)/
hadde also oic de selve gheert openbairlic thoende Es tvonnisse/
dat alsulke(n) aensprake als de voirs(creven) jan tot de(n) voirs(creven) gheerde sine(n)/
brued(er) gedaen hadde dat die [de(n)] selve(n) janne aen sijn scepen(en) brieve/
gheen onstade doe(n) en sal cor(am) borch(oven) roelants oppend(orp) py(n)noc iunior/
vynck hug(ar)den boys des saterdaighs xi daghe in decemb(ris)
ContributorsKarel Embrechts , kristiaan magnus
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2012-04-02 by Inge Moris