SAL7722, Act: R°176.4-R°177.1 (114 of 216)
Search Act
previous | next
Act R°176.4-R°177.1  
Act

Transcription

2020-07-02 by kristiaan magnus
Cond sij allen lieden dat gheert vande(n) hove sone gheerts/
wile(n) vande(n) hove es comen in jegenwordicheyt d(er) scepen(en)/
van loeve(n) en(de) heeft gegeve(n) en(de) bekent dat hi gegeve(n) heeft/
pete(re)n vanden morte(re) van keerb(er)ghe(n) tgoet gehete(n) vande(n) hove/
mette(n) huysen hove(n) wynnende(n) lande(n) bee eeusele heyde en(de)/
met alle(n) sine(n) toebehoirte(n) gelege(n) inde p(ro)chie van putte gelijc/
de voirs(creven) gheert de voirs(creven) goede ald(aer) houdende is Behoudelic/
de(n) selve(n) gheerde sijn manscap en(de) heerlicheyt d(aer) toe hoe(re)nde/
en(de) de(n) houtwas vande(n) goede(n) voirscr(even) Te houde(n) te hebbe(n)/
en(de) te wynnen van half merte naestcomende ene(n) t(er)mijn/
/ van twelf jae(re)n lanc deen na dand(er) d(aer) na sond(er) myddel volgende/
elx jaers d(aer) en bynne(n) op alle de co(m)mer en(de) last d(aer) uut gaende/
en(de) voert voer behoirlike(n) en(de) tamelike(n) cost die de voirs(creven) pet(er)/
de(n) voirs(creven) gheerde hie(re)n bynne(n) gelijc hem selve(n) wael en(de) loflic/
gheve(n) en(de) doen sal te tide en(de) te termte also dat behoe(re)n sal/
sond(er) de(n) voirs(creven) gheerde tot e(n)nig(er) tijt kase en(de) broet voe(r) ghe/
sloten te zijn en(de) noch jaerlex om een hymde een ned(er)cleet en(de) een/
paer scoen die de selve pet(er) den voirs(creven) gheerde jaerlex gheve(n)/
sal It(em) es vorw(er)de dat de voirs(creven) gheert vande(n) vors(creven) goede(n) af/
quite(n) sal tussche(n) dit en(de) sentjans misse naist come(n)de ene(n) sack/
rogs d(er) mate(n) va(n) mechele(n) erflex pachts die florijs vande(n) hove/
d(aer) op heeft Oec sal de vors(creven) pet(er) de voirs(creven) goede de(n) vors(creven)/
t(er)mijn dur(ende) wel en(de) loflic bevrede(n) also dat de(n) vors(creven) gheerde/
aende spruyte(n) van sine(n) houte gheen scade en geschiede Oic es/
noch vorw(er)de dat de voirs(creven) pet(er) alle jae(re) de(n) vors(creven) t(er)mijn/
duer(ende) uutgescheide(n) op dyerste jae(r) g(ra)ven en(de) make(n) sal aende/
voirs(creven) goede twelf roede(n) grachte(n) dair des best te doen/
sijn sal en(de) de selve pet(er) sal de wat(er)leyde(n) vande(n) voirs(creven)/
goede(n) altoes wel en(de) loflic ruymen en(de) vaghen [te(n) behoirlike(n) tide] also dat d(aer) bi/
gheen scade en come(n) [sond(er) cost des voirs(creven) gheerts] It(em) sal de voirs(creven) gheerd dwoenhuys ald(aer)/
wel en(de) loflic houde(n) van wande en(de) van dake also v(er)re als dat/
de(n) selve(n) gheerde toebehoert It(em) is noch vorw(er)de dat de voirs(creven)/
pet(er) de voirs(creven) lande voerweeck laten en(de) houden sal uutgenome(n)/
de myddelste heyde en(de) de heyde die gelege(n) is voe(r) des vors(creven) peters/
huys ald(aer) mer de selve peter mach se op dat hem gelieft/
sayen en(de) breken It(em) sal de(n) voirs(creven) pete(re)n ten lesten jae(r) vande(n)/
voirs(creven) t(er)mijne sijn wynter vrucht volgen En(de) de selve peter/
sal de voirs(creven) goede jaerlex wel en(de) loflic wynne(n) en(de) mesten/
gelijc sine(n) reengenote(n) boven en(de) beneden Voert is claerlic/
gevorwert en(de) ond(er)sproke(n) waert also dat de voirs(creven) gheert bynne(n)/
de(n) voirs(creven) t(er)mijne van live ter doet q(ua)me dat de vors(creven) pet(er) alle/
jae(re) de(n) selve(n) t(er)mijn duer(ende) gheve(n) en(de) betale(n) sal [te kersmisse] de(n) naeste(n) erfgename(n)/
der voirs(creven) gheerts vijftich mottoene te wete(n) xxvii pl(a)c(ken) payme(n)ts/
voe(r) ii vande(n) voirs(creven) mottoene(n) gerekent en(de) des sal die erfgenaem/
voirs(creven) vande(n) voirs(creven) t(er) l mottoene(n) betale(n) alle de(n) co(m)mer en(de) tsijs uut/
den voirs(creven) goeden gaende Mer op [dyerste] jae(r) dat de de vors(creven) gheert/
/ [also] van live t(er) doet qua [a comt] so en sal de voirs(creven) peter vande(n) voirs(creven) l mott(oenen)/
gheve(n) den erfgename voirscr(even) mer xxv mottoene voirs(creven) en(de) dan selen/
de voirs(creven) gheert [erfgename] en(de) pet(er) [op dat yerste jae(r)] de(n) co(m)mer en(de) last uut de(n) voirg(eruerde) goede(n) gaende/
betalen te gelike half en(de) half En(de) alle dese vorw(er)de(n) geluften en(de)/
condicie(n) vorscr(even) hebbe(n) geloeft de(n) vors(creven) gheert en(de) pet(er) [malcande(re)n] vast en(de) ge/
stedich te houde(n) talle(n) tide(n) als si vallen en(de) v(er)schine(n) sele(n) en(de) talle(n)/
t(er)mijne alse v(er)volghde schout Borchoven boys decembr(is) xxiii
Contributorskristiaan magnus , Karel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2012-04-02 by Inge Moris