SAL7723, Act: R°27.4-V°27.1 (10 of 249)
Search Act
previous | next
Act R°27.4-V°27.1  
Act
Date: 1429-07-19

Transcription

2019-09-30 by Elias Rondou
It(em) roelandus d(i)c(t)us wynter filius na(tura)lis gerardi q(uo)nda(m) d(i)c(t)i wynt(er)/
in jegenwordicheit d(er) scepen(en) van loeven gestaen heeft gekendt/
en(de) verlijdt openbairlic voe(r) hem sijn erfg(enamen) en(de) nacomli(n)ge(n) alse vande(n)/
goeden hier ond(er) gescreve(n) en(de) verclaert inden persoen alse vand(er)/
core(n) thienden te groetloe en(de) inden scriek It(em) van ii boende(re)n beemds/
geheten de lyerd(er)beemde gelege(n) te berlaer tussche(n) de goede wouts? [h(er) rombouts]/
de wynt(er) [p(er)soen van b(er)laer] in beyde(n) siden It(em) van iii ziste(re)n rogs d(er) maten van/
mechelen erflex pachts op seke(re) goede [en(de)] pande [h(er)] rombauts de wynt(er)/
p(er)sone van berlaer voirs(creven) It(em) van ii ziste(re)n rogs d(er) mate(n) en(de) pachts/
voirs(creven) aen en(de) op seke(re) goede en(de) pande vrancs wynters gelege(n)/
te berlaer It(em) van achtien muddeke(n) rogs maten en(de) pachts vors(creven)
//
aen en(de) op seke(re) goede en(de) pande lijsbette(n) gielemans/
gelege(n) te b(er)laer It(em) van ene(n) zist(er) rogs mate(n) en(de)/
pacht voirs(creven) aen en(de) op seke(re) goede henrics vand(er) veke?/
gelege(n) te b(er)laer It(em) van ene(n) zist(er) rogs mate(n) en(de) pacht/
voirs(creven) aen seke(re) pande en(de) goede bouden zeg(er)s oec tot/
b(er)laer gelege(n) It(em) van iiii rijnssche gulden jaerliker/
en(de) erfliker renten aen en(de) op de beemde gehete(n) de lis/
beemde arnts vande(n) bossche en(de) willems wile(n) de gorte(re)/
gelege(n) inde prochie van putte It(em) van sesse bee..ede(n)?/
viertele(n) rogs mate(n) en(de) pacht voirs(creven) aen en(de) op seke(re)/
goede en(de) pande woute(r) wilen tshonts gelegen/
inde p(ro)chie vand(er) capellen opten bossche In welke goede/
rente(n) en(de) erfpacht voirs(creven) de voirs(creven) roelant [alleen] comen gegoedt/
en(de) gheerft is Dat dat geschiet is also wael/
tot behoef arnts en(de) kath(er)inen sijnne natuerlike(n) bruede(r) /
en(de) zust(er) als tot sijns selfs behoef en(de) dat de voirs(creven)/
goede rente(n) en(de) erfpacht gecocht en(de) gecregen sijn also/
wael mette(n) gelde en(de) pe(n)ningen des vors(creven) arnts en(de)/
kath(er)ine(n) als met sijns selfs ghelde hem aende vors(creven)/
goede renten en(de) erfpacht niet meer rechts dan de/
voirs(creven) arnt en(de) kath(er)ine sijn brued(er) en(de) zust(er) daer/
aen hebben bekennende Niet wed(er)staende dat hi/
gelijc voirs(creven) is [steet] alleen d(aer) toe come(n) es En(de) heeft geloeft/
de voirs(creven) roelant voe(r) hem en(de) voe(r) sijn nacomel(ingen) den/
voirs(creven) arnde en(de) kath(er)inen tot haerre mae(n)nissen vande(n) sake(n)/
voirscr(even) altijt genoech te doen en(de) jegen ene(n) yegelike(n) recht/
warant te zijn also dat de(n) selve(n) arnde en(de) kath(er)inen/
en(de) hae(re)n nacomelinge(n) vast en(de) seker sijn sal rike lyemi(n)ghe(n)/
julii xix
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-03-02 by xavier delacourt