SAL7723, Act: V°258.3 (175 of 249)
Search Act
previous | next
Act V°258.3  
Act
Date: 1430-03-03

Transcription

2022-11-22 by Jan Boncquet
Tvonnisse tussche(n) henricke van merlaer die na de(n) recht d(er)/
stat va(n) loeve(n) geleidt is tot de(n) goede(n) hubrechts van peelt en(de)/
heylwige(n) zijns wijfs in deen zijde en(de) gielise en(de) janne vand(er)/
hagen gebruede(re)n nat(ur)lic sone gielijs wilen vand(er) hage(n) va(n)/
ghele in dande(re) Alse vande(n) goede(n) gelijc die gescreve(n) staen/
int boeck van xxviii des goensdaeghs na beloken(en) paessche(n)/
es dat de p(ar)tien trecken sele(n) inden hof daer de goede/
hoven recht ald(aer) te neme(n) en(de) te gheven rike lombart/
borchove(n) junior custe(re) wante des sat(er)daeghs iiii daghe/
in merte
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-03-02 by xavier delacourt