SAL7724, Act: R°268.1 (172 of 247)
Search Act
previous | next
Act R°268.1  
Act

Transcription

2014-07-14 by Willy Stevens
It(em) want stoet en(de) tebat ov(er) opv(er)staen is geweest/
tussche(n) ja(n)ne kermans den jonge(n) vand(er) wolfshage(n)/
in deen side en(de) henr(icke) h(ere)nalsteens voe(r) hem en(de)/
reyne(re)n h(ere)n alsteens sine(n) brued(er) nu absent sijnde/
die de vors(creven) henr(ic) h(ere)n alsteens hier in geloeft/
heeft te v(er)vaen in dande(r) van alsulken gevechte/
en(de) quetsuere(n) die de vors(creven) jan kermans en(de)/
reynken deen den [ond(er) den] ande(re)n underlinge(n) gehadt hebben en(de) voertaen van allen stoet die si und(er)linge(n)/
gaens moege(n) hebben [gehadt] tot opde(n) dach van heden/
Soe sijn de vors(creven) p(ar)tien come(n) voe(r) scepen(en) van/
loeven en(de) hebben hen van desen stoot verbonden/
in segge(re)n en(de) vriendelic iffene(re)n te wete(n) de/
vors(creven) jan k(er)mans in henr(icke) vande(n) vekene meye(r)/
van s(int) aeghten rode en(de) jan van drabbe en(de) de/
vors(creven) h(er) henr(ic) h(ere)nalsteens in jan(n) henr(icke) vande(n) corre en(de) ja(n)ne van udikeem voerspreke gelove(n)de/
beyde de p(ar)tie(n) vast en(de) gestentich te houden soe/
wes de vors(creven) segge(re)n hier af seggen en(de) p(ro)nu(n)cie(re)n/
selen Dit gedaen hebben de vors(creven) segge(re)n eendrech/
tichlic geseeght voe(r) een s hoe(re) seggen dat de/
vors(creven) want de segge(re)n claerlic bevonden hebben dat/
jan k(er)man meer gequetst was dan de vorscr(even)/
reyner dat daer om de vors(creven) henr(ic) h(ere)n alsteens/
den vor inde(n) name vande(n) vors(creven) reyne(re)n sine(n) brued(er)/
geve(n) sal den vors(creven) ja(n)ne k(er)mans iiii pet(er)s d(er)/
munte nu tot loven gemunt [wesende] te wete(n) [twee] d(aer) af te /
belokene(n) paessche(n) naist comende en(de) ii d(aer) af te belokene(n) chinxene(n) d(aer) naest volgende etc(etera) En(de) dat/
met dese(n) segge(n) de vors(creven) p(ar)tie(n) van alle saken/
gesleten selen sijn tot opte(n) dach van hede(n) [cor(am) abs(oloens) oud(erogge) m(ar)tii xii]
//
ContributorsInge Moris
Moderated byInge Moris
Last update: 2012-08-29 by Sabrina Keyaerts