SAL7725, Act: R°112.2 (92 of 276)
Search Act
previous | next
Act R°112.2  
Act

Transcription

2020-07-16 by kristiaan magnus
It(em) jan posteleyn van s(in)t oeden rode [als porte(r) va(n) loeve(n)] heeft hem voe(r) meye(r) en(de) scepen(en)/
van loeve(n) gep(rese)nteert te recht te staen jegen de(n) hogen scoutheyt/
vande(n) bossche van alsulker tichten aensprake(n) en(de) aenlegge(n) als de/
scep(enen) vors(creven) scoutheyt hem aenleggende is en(de) daer om hi de(n) voirs(creven) onse(n) ja(n)ne/
porte(r) va(n) loeve(n) tsent oede(n) rode gevangen en(de) inde vroente gedaen hadde (et)c(etera) d(aer)/
p(rese)ntibus pynnock my(cha)[el] abs(oloens) vynck hug(ar)de(n) voshem des don/
redaighs xxv in oct(obris)
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2011-11-08 by Inge Moris