SAL7725, Act: R°77.2 (64 of 276)
Search Act
previous | next
Act R°77.2  
Act

Transcription

2012-11-07 by Willy Van Bruystegem
Tvonnise tusschen arnde loekema(n) en(de) willem bloeme vorster/
va(n) rotselaer alse va(n) seke(re)n coste die de vors(creven) arnt [willem] vande(n)/
voirs(creven) arnde yesch van dat hi voermaels tot sine(n) huys gevange(n)/
sat etc(etera) Es dat de vors(creven) arnt van dier aensprake(n) ongehouden/
sijn sal py(n)noc miles lombart abs(oloens) vynck hug(ar)de(n) voshem/
sept(embris) xiii/
ContributorsInge Moris , Sabrina Keyaerts
Moderated bySabrina Keyaerts
Last update: 2012-11-07 by Sabrina Keyaerts