SAL7726, Act: R°107.3 (81 of 274)
Search Act
previous | next
Act R°107.3  
Act

Transcription

2019-12-29 by Willy Van Bruystegem
It(em) want stoet geweest is tusschen vrou lijsbette(n) van schoenvorst vrouwe/
van wed(er)grate in deen side en(de) danele vande(n) waerde als wettich man en(de)/
mombour vrouwe marien van wed(er)grate vrouwe van axle docht(er) der vors(creven)/
vrouwe lijsbette(n) in dande(r) alse vande(n) dorpe goede(n) en(de) heyrlicheyt van/
court s(en)[t] stevens hoe ve(r)re elc vande(n) p(ar)tijen dair in gericht soude wesen/
daer op elc vanden p(ar)tijen hem gesubmitteert hadde inde(n) raet vand(er)/
stat van loeve(n) die daer op een yegelix bescheet aenhoerde Daer om/
eest dat de raet vand(er) stat get(er)mineert heeft voe(r) reden en(de) recht dat/
de voirs(creven) danele der vrouwen van wed(er)grate vors(creven) leefdage lanc ov(er)/
hebbe(n) sal [tgheheel] tdorp goede en(de) heerlicheyt van court voirs(creven) met alle(n) en(de)/
yegewelke(n) sinen toebehoirte(n) op also dat de selve daneel der voirs(creven)/
vrouwen van wedergreete dair aff jairlix gheven en(de) uutreicken sall hue(re)/
leefdaghe langc xliii g(ri)pen te weten xl pl(a)c(ken) payments voer elken g(ri)pe ger(ekent)/
deen helcht d(aer) aff tot k(er)smisse en(de) dander helcht tot sente jansmisse te betalen der/
voirs(creven) vrouwe lijsbetten also langhe als sij leven sall en(de) niet lang(er) en(de) oft also wae(re)/
dat de voirs(creven) vrouwe van wedergreete e(n)nich goede rente(n) oft tsijse vanden voirs(creven)/
goeden sen sidert s(en)[te] jansmisse lestleden gehaven en(de) opgebuert hadde dat dat/
den voirs(creven) daneele aende toecomen(de) rente affcortinghe doen sall en(de) h(ier) aff sulle(n)/
sij deen den ande(re)n tot loven in beyden siden vast setten Dit geschiede inden/
vollen raide anno xxxii in octobri xviii daege
ContributorsWilly Van Bruystegem , kristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1

Transcription

2019-12-29 by Willy Van Bruystegem
ContributorsWilly Van Bruystegem , kristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2012-08-28 by Sabrina Keyaerts