SAL7726, Act: R°276.3 (205 of 274)
Search Act
previous | next
Act R°276.3  
Act

Transcription

 by 
Item gielijs vanden schriecke es come(n) voer scepen(en) van loven/
ende heeft geloeft op sijn lijff en(de) op sijn goet en(de) op zoenbreke /
en(de) lantbreke te sijne dat hij o(m)me negheenre saken noch ocsuyns/
wille die geschiet moghen sijn tuschen hem op deen zijde en(de)/
janne jacobs van dutshole op dande(r) tot opten dach van heden/
den selve(n) janne nu(m)mermeer wangost hatye veede noch vyantscap/
doen noch draghen en sall bij hem selve(n) noch bij nyema(n)de anders/
noch oec den selve(n) janne h(ier) o(m)me daghen noch moeyen noch doen/
daghen ofte moyen buyten lants bij hem selve(n) noch bij nyeman(de)/
and(er)s in gheenre wijs bekenn(ende) en(de) v(er)lyende de voirs(creven) gielijs/
so waer hij h(ier) tegen dade oft dede doen dat hij v(er)boert/
zoenbreke en(de) lantbreke sijn soude en(de) v(er)boert soude hebben/
sijn lijff en(de) goet onder wat hee(re)n oft gerechte hij oft/
dat vonden worde kersmake(re) rogge ap(ri)l(is) vi
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2012-08-29 by Sabrina Keyaerts