SAL7727, Act: R°135.2-R°136.1 (127 of 306)
Search Act
previous | next
Act R°135.2-R°136.1  
Act

Transcription

2020-01-04 by Dirk De Wever
It(em) peter van meerbeke sone willems van meerbeke es comen in/
jegenwordicheyt d(er) scepen(en) van loeven en(de) heeft genomen en(de) bekendt/
dat hi genome(n) heeft van meest(er) vrancke(n) vand(er) leeps thof des selfs/
meester vrancs gelegen ter leeps inde p(ro)chien van tieldonc van winczel/
en(de) van he(re)nt mette(n) huyse(n) hove(n) wynnende(n) lande(n) beemde(n) en(de) eeuselen/
en(de) met sijnre toebehoirten Te houden te hebbe(n) en(de) te wynne(n) van half/
merte lest leden ene(n) t(er)mijn van vi jae(re)n lanc deen na dand(er) dair na/
sond(er) myddel volgende elcs jaers dae(re)n bynne(n) te weten de vors(creven)/
wynnende [lande] om xxii mudde rogs goet en(de) payabel dije met wanne en(de)/
met vede(re)n wel bereydt der maten van loeven(e) en(de) om xxxv gripen en(de)/
een halve en(de) vijf p te wete(n) xl pl(a)c(ken) payments voe(r) elken grijpe/
voirs(creven) gerekent en(de) vijf placke(n) payments tsente andries misse apostels/
te betale(n) en(de) tvoirs(creven) coren te loeven te leve(re)n alle jae(re) den voirs(creven) t(er)mijn/
durende en(de) telke(n) t(er)mijne als v(er)volghde schout en(de) de vors(creven) beemde/
om sesthien hollantsche gulden(en) goede en(de) gheve tsente mertens misse/
inde(n) wynt(er) te betale(n) alle jae(re) den voirs(creven) t(er)mijn duerende en(de) telken/
t(er)mijne als v(er)volghde schout It(em) en sal de vors(creven) wyn gheen ander lant/
bynne(n) de(n) vors(creven) t(er)mijn mogen wynnen noch stro noch mest noch merghel/
uut de(n) vors(creven) hove vueren op e(n)nich and(er) lant It(em) sal de vors(creven) wyn/
jaerlex hie(re)n bynnen hale(n) met vier p(er)den ene(n) wagen met iiii p(er)den/
twelf voeder merghels It(em) sal de vors(creven) wyn alle jae(re) hier en bynne(n)/
gheve(n) xl mandelen walms om de huyse ald(aer) mede te deckene en(de) alsmen/
die aldair v(er)dect so sal de vors(creven) wyn den decke(re) dienen en(de) theen en(de)/
roeden halen en(de) den montcost gheven en(de) de vors(creven) meest(er) vranc sal de dachuere(n) [betale(n)]/
/ It(em) sal de vors(creven) wyn de huysinghe ald(air) houden van pleckene vander/
underster rikelen ned(er)w(er)t It(em) en sal de vors(creven) wyn negheen eeusele aldaer/
moghen scoren noch omworpen It(em) sal de voirs(creven) wyn de(n) vors(creven) meest(er) vrancke(n)/
sijn berri(n)ghe also v(er)re hi dier behoeve(n) sal en(de) ald(air) doet maken tot loeven/
bringhen en(de) hi en sal negheen hout truncken dan struyvellen opt/
ghemplant staende It(em) sal de vors(creven) wyn den vors(creven) meest(er) vrancken jaerlex/
hie(re)n bynne(n) sijn wijngart staken die hi ald(air) sal doen maken oft d(air) omtrent/
copen b(ri)nghen [en(de) vuere(n) aen] tot sijne(n) wijngarde It(em) en sal de voirs(creven) wyn gheen willige(n)/
mogen truncke(n) noch trunceyke(n) noch inde bossche ald(air) moghen houwe(n)/
It(em) sal de vors(creven) wyn de leeps en(de) de wat(er)lesen aldaer ruymen en(de) vagen/
also datten vors(creven) meest(er) vrancke(n) d(air) af gheen scade en come It(em) sal de selve/
wyn jaerlex betale(n) int hof van tuydekem vi capuyn uut den voirg(enoemde)/
hove des vors(creven) meest(er) vranx gaende It(em) sal de voirs(creven) wyn de voirs(creven) lande/
op dleste jae(r) vanden voirs(creven) t(er)mijne laten wel en(de) loflic ghemest gewo(n)nen/
en(de) die besayt met goeden cusbaerlike(n) coren gelijc sine(n) reengenoten boven/
en(de) benede(n) It(em) waert also dat god v(er)hueden moet dat tvoirs(creven) hof e(n)nich/
ongevalle [g scade] geschiede van brande [die toeq(ua)me van des vors(creven) wynne(n) weghen] so sal de selve wyn de(n) vors(creven) meest(er) vrancke(n)/
daer voe(r) betalen vijftich rijnssche gulde(n) It(em) sal de voirs(creven) jaerlex/
de(n) voirg(enoemde) t(er)mijn duerende inbringen int voirs(creven) hof vijf[tich] mandelen stroes/
en(de) die ald(air) met sine(n) beesten sliten en(de) etten It(em) selen de vors(creven) meest(er) vranc/
en(de) pet(er) sijn wyn jaerlex hie(re)n bynnen [te ghelijc] hebben en(de) deylen [half en(de) half] de vrucht/
wassende op twee bloexken d(air) af deen gelege(n) is jeghen tduyfhuys/
ald(air) en(de) dand(er) opte leeps It(em) en sal de vors(creven) wyn de voirs(creven) goede/
nyemande moghen voert uutgheven mer die selve behouden de(n)/
vors(creven) t(er)mijn duerende uutghenomen sine(n) borghen It(em) sal de voirs(creven) wyn/
jaerlex opte voirs(creven) goede houden vijftich scape It(em) sal de vors(creven)/
meest(er) vranx alleen behouden den cleynen bogart sond(er) de(n) vors(creven)/
wy(n)ne yet rechts d(air) in te behouden met [doeft in] den ande(re)n bogart jaerlex/
wassende selen de voirs(creven) meest(er) vranc en(de) de wyn deylen en(de) hebben/
half en(de) half en(de) de vors(creven) wyn sal de(n) vors(creven) meest(er) vrancke(n) alle sijn/
oeft jaerlex ald(air) wassende tot loeve(n) leve(re)n op dat dat niet/
v(er)cocht en wordt en(de) alle dese vorw(er)den punte(n) en(de) condicien bove(n)/
bescr(even) hebbe(n) geloeft de vors(creven) meest(er) vranck en(de) pet(er) deen de(n) ande(re)n/
vast en(de) gestentich en(de) die voldoen tallen tide(n) als si valle(n) en(de) v(er)schine(n)/
sele(n) en(de) telke(n) t(er)mijn alse v(er)volghde schout en(de) hier af sijn borge(n)/
/ des vors(creven) peters alse p(ri)n(cipae)[le] sculde(re)n ongesund(er)t en(de) ongescheide(n) willem van/
meerbeke sijn vad(er) lambrecht de potte(re) van wiltsele jan de ke(m)me(re) van/
he(re)nt en(de) henric van bettenrode de welke de vors(creven) pet(er) en(de) lijsbeth/
sijn wijf hebbe(n) geloeft hier af scadeloes te houde(n) en(de) co(m)m(er)loes tontheffen/
voert heeft geloeft de vors(creven) willem van meerbeke de(n) vors(creven) lambr(echt)/
de potte(re) van allen sake(n) voirs(creven) scadeloes te houde(n) en(de) tontheffen Hier/
wae(re)n ov(er) oppendorp boen novembr(is) xviii
ContributorsInge Moris , Agata Dierick
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2012-09-07 by Sabrina Keyaerts