SAL7728, Act: R°30.1-V°30.1 (14 of 374)
Search Act
previous | next
Act R°30.1-V°30.1  
Act
Date: 1434-07-17

Transcription

2019-05-15 by Frans Feyaerts
It(em) want voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van loeve(n) int recht come(n) sijn arnt/
van ghiessen die na de heerlicheit ons genedichs he(re)n des h(er)toge(n) van brabant/
en(de) na zijnre stat recht van loeven come(n) en(de) geleydt is tot den goeden mathijs/
en(de) claes woyts gebruede(re)n sone wouters vanden b(er)ghe en(de) andries woyts haers/
neve(n) in deen side en(de) jan van schoe(re) die voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van loeven/
bi woute(re)n de cock die oec na de(n) recht d(er) stat van loeve(n) geleydt was tot/
de(n) goeden lambrechts smeeds va(n) beerse lambrechts en(de) goerts vand(en) b(er)ghe/
van vosselaer gebruede(re) en(de) oec tot de(n) goeden jans reyns gegoedt en(de) gheerft/
is inde goede voirscr(even) in dande(re) Daer de voirs(creven) arnt van ghiessen inde(n)/
rechte dede lesen de goede hier na bescreve(n) yerst de huysinghe de twe/
gedeelte vande(n) wermoes hove en(de) dat bruelken daer aen gelegen It(em) den/
wijenhof daer aen ghelege(n) mette(n) huysinge(n) oec d(aer) aen gelege(n) den nuwe(n)/
hof met alle(n) dat daelken metter vloet heyn lodix acker It(em) zemkens/
acker houdende een lopenzaete It(em) jan batens acker It(em) tsoers acker/
mette(n) bosch van drie lopen say sond(er) dat bosch It(em) ene(n) driesch opte/
broecside It(em) noch iii quartier tsay lants gelege(n) aende quade strate It(em)/
ene(n) beemdt aende blaect Ite(em) ene(n) beemdt gehete(n) de spoy It(em) noch een/
beemdeke(n) gehete(n) de hoghe spoy It(em) ene(n) beemdt gelegen inde everdonck/
It(em) noch een donck in dwide everdonck iii weusel int mutsartbroeck/
gehete(n) de hoghedonc te gade(r) ii dachmael It(em) dat haghebroeck It(em)/
een heyblock aende hameyde gehete(n) peters block It(em) v lopen erfs rogs/
op seke(re) goede de toebehoe(re)nde den kijnde(re)n m(ar)griete(n) dynghene(n) gelege(n) ten/
grotenhout It(em) een vierdel erfs rogs op seke(re) goede toebehoe(re)nde heyn/
le(m)mens gelege(n) oec te(r) grotenhout It(em) viii lopen rogs erflic op goede/
wout(er) lodewijcs It(em) drie vierdel erfs rogs op seke(re) pande wout(er) rombouts/
It(em) ii vierdel erfs rogs op seke(re) goede jan cleys willemaers It(em) xi lopen/
erfs rogs op seke(re) goede wouter goeskens It(em) vii vierdele(n) en(de) iii/
lopen erfs rogs op seke(re) goede henrics vand(en) b(er)ghe It(em) iii vierdel en(de)/
een lope(n) erfs rogs op seke(re) goede schelken nijs laurette(n) sone It(em) vijf/
vierdele(n) erfs rogs op seke(re) goede gheende moerlans It(em) xxii lopen/
rogs erflic op seke(re) goede peter mee(re)ns It(em) ii vierdele(n) erfs rogs opte/
goede jans de becke(re) inde he(re)nthals strate It(em) iii lopen erfs rogs/
op berchmans goet gehete(n) den huys acker It(em) een lope(n) erfs rogs/
op seke(re) goede gedeken gaedens te kalstert It(em) een lope(n) en(de) dat/
vijfste deel va(n) ene(n) ii lopen erfs rogs opte goede henrics van/
zeverdonck Ite(m) van jan reyns weghen It(em) iii lopen erfs rogs
//
op te goede jans sionge(n) van jan woyts wege(n) It(em) ene(n) rijnsch gul(den)/
erflik(er) rente(n) op te goede jan cleys willemair It(em) x pe(n)ninghe love(n)sche/
opte goede en(de) huysinghe jan joes Ite(m) xv d(enieren) lovensche en(de) een hoene/
opte goede meester jans van loen Ite(m) ii hoener opte goede h(ere)n jans/
de moer It(em) i(½) ouden grote(n) opte goede heyns vande(n) b(er)ghe It(em)/
i(½) ouden grote(n) opte goede peters mee(re)n It(em) vi l(i)b(ra) payments/
en(de) ene(n) halve(n) ouden grote(n) opte goede schelken nijs It(em) (½) oude(n) gr(oten)/
opte huysinghe lijsbette(n) witkens It(em) (½) oude(n) groten opte goede/
wout(er) rombouts Van welken goeden erfpacht tsijs en(de) renten voirsc(reven)/
de vors(creven) arnt van ghiessen een aensprake dede den voirs(creven) janne van/
schore hem daer op verantwerdende en(de) de scepen va(n) loeve(n)/
de saken also bevonden hebbe(n) dat si in bewaernissen der p(ar)tijen/
recht daer op vueghlic niet ghewijsen en konsten Daer om/
eest dat sij de p(ar)tijen van alle den goeden voirscr(even) gesett hebbe(n)/
inden hof daer de voirs(creven) goede hoven recht aldaer te neme(n)/
en(de) te gheven cor(am) will(el)mo lombart joh(ann)e de borch(oven) mychaele/
absoloens nycholao kersmak(ere) vynck voshem julii xvii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-02-04 by xavier delacourt