SAL7728, Act: R°330.1 (293 of 374)
Search Act
previous | next
Act R°330.1  
Act
, geen begin

Transcription

2020-02-27 by Frans Feyaerts
De voirs(creven) henric keld(er)mans met mychiele(n) absoloens dat hi voermaels/
brieve gesien hadde daer de vors(creven) wilen kath(er)ine wyerinx vanden/
voirs(creven) goeden so(m)mige als een erfwijf v(er)cocht hadde It(em) hier na/
thoenden de vors(creven) stas vand(en) ijsvoert en(de) goert van rode dat de vors(creven)/
yde en(de) kath(er)ine sgrote(n) gesuste(re)n een wettighe moeder hadde(n) met/
namen aleyt roetarts van welk(er) siden den selve(n) gesuste(re)n de voirs(creven)/
goede toequame(n) Ite(m) thoenden si noch dat de vors(creven) gesuste(re)n de goede/
besaten als hae(r) p(ro)per erve [en(de)] dat de vors(creven) yde voer daer uut starf/
al en(de) dat daer na de voirs(creven) kath(er)ine hae(r) zust(er) de vors(creven) goede/
besittende bleef als hae(r) [p(ro)per] erve en(de) dat de selve kath(er)ine hadde/
een wettighe dochter met namen margriet die getruwt hadde na/
staet der heylig(er) kerken den voirs(creven) rutghe(re)n neerinx
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-02-10 by xavier delacourt