SAL7728, Act: R°64.4 (53 of 374)
Search Act
previous | next
Act R°64.4  
Act
Date: 1434-08-26

Transcription

2019-08-06 by Frans Feyaerts
Ite(m) op alsulken v(er)sueck als gheert de malde(re) die geleydt is tot de(n)/
goeden joffr(ouwe) m(ar)griete(n) vande(n) gore weduwe gheerts wile(n) vanden eynde/
te weten dat hi de(n) beleydtbrief vande(n) vors(creven) beleyde gemaect inde/
banck voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van loeve(n) dede lesen v(er)suekende datme(n)/
hem houden woude in sine(n) beleyde voirscr(even) van seke(re)n goeden tot/
beerse en(de) tot lille gelegen gelijc hi die uut eenre cedule(n)/
ald(aer) dede lesen en(de) dat mids dien dat hi ald(aer) dach hadde jegen/
henricke(n) va(n) doerne Was tvonnisse datme(n) de(s) vors(creven) gheerde/
houden soude vande(n) vors(creven) goede(n) in sine(n) beleyde also v(er)re alst noch/
voe(r) scepen(en) va(n) loeven come(n) es cor(am) lomb(ar)t borch(oven) k(er)smake(re)/
vynck voshem aug(usti) xxvi
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-02-09 by xavier delacourt