SAL7728, Act: V°183.2 (165 of 374)
Search Act
previous | next
Act V°183.2  
Act
Date: 1434-12-17

Transcription

2020-01-16 by Frans Feyaerts
It(em) aleyt peers voirs(creven) heeft bekendt openbaerlic dat/
henric peers hae(r) bruede(r) hae(r) goede bewijssenisse en(de) genoech/
gedaen heeft va(n) ene(n) mudde rogs erflex pachts vanden/
vi mudd(en) rogs erflex pacht die d(er) henricke(n) vand(er) sluysen/
inden name vand(er) vors(creven) aleite(n) mette(n) vonnisse d(er) scepene(n)/
va(n) loeve(n) aengewijst was van welke(n) mudde rogs vors(creven)/
de voirs(creven) aleyt de(n) vors(creven) henricke(n) hae(re)n bruede(r) volcomelic/
quijtgeschouden heeft borch(oven) vynck dec(embris) xvii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-02-09 by xavier delacourt