SAL7728, Act: V°247.1 (231 of 374)
Search Act
previous | next
Act V°247.1  
Act
Date: 1435-02-08

Transcription

2020-02-04 by Frans Feyaerts
It(em) alsoe als arnt ouderogge genome(n) hadde te wynne(n) tege(n)/
henr(ic) vand(er) calste(re)n thoff ter wolfhagen des voirs(creven) henrix gelege/
ter heergrecht op zeker vorwarden en(de) condicien dier sij under/
linge eens wa(r)en ende d(aer) aff dat den tijt en(de) t(er)mijn vand(er)/
voirs(creven) wynnynge(n) uutgaen sal te halfm(er)te naestcomen(de) soe/
eest dat de voirs(creven) arnt ouder(ogge) come(n) es voir scepen(en) van loven(e)/
en(de) heeft geloeft den voirs(creven) henr(ic) de condicien en(de) vorwarde(n)/
h(ier) nae bescr(even) Inden yersten heeft geloeft de voirs(creven) arnt/
den voirs(creven) henr(ic) xxvi [xxv(½)] zwair gul(den) vrancr(ijks) crone(n) elff g(ri)pe(n)/
xl pl(acke) voir de g(ri)pe en(de) iii halst(er) rogs goet en(de) payabel d(er)/
mate(n) van loven(e) te halfm(er)te voirs(creven) te betale(n) en(de) den rogge te/
loven(e) te leve(re)n als v(er)volghde schout It(em) heeft geloeft de voirs(creven)/
henr(ic) arnt dat hij te halfm(er)te voirs(creven) late(n) sal de lande/
vand(er) voirs(creven) wy(n)ninge(n) als h(ier) nae volght te wete(n) iiii(½) boend(er)/
lands met evene(n) besaeit op een voe(re) It(em) (½) boend(er) met g(er)sten/
It(em) i(½) dach(mael) lands met erwete(n) en(de) de brake eens o(m)me gedaen/
Ende alse dese vorw(er)de(n) (et)c(etera) Des so sijn borge(n) des voirs(creven) arnts/
als p(ri)nci(pa)[les] ind(ivisim) (et)c(etera) gheert gheldens en(de) willem gheldens/
sijn sone et p(ri)m(us) lomb(ar)t abs(oloens) fe(bruarii) viii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-02-09 by xavier delacourt