SAL7728, Act: V°271.1 (248 of 375)
Search Act
previous | next
Act V°271.1  
Act
Date: 1435-02-18

Transcription

2020-02-12 by Frans Feyaerts
En(de) is tusschen de vors(creven) drie gebrueders ind(er) vors(creven) deylinghen claerlic/
gevorwerdt en(de) ond(er)sproke(n) dat so wes de erflike en(de) onberuerlike/
goede die hen blive(n) en(de) v(er)storve(n) selen na de doet der vors(creven) katline(n)/
hoerre ouder moeder beter sijn dan vii sack rogs erflex pachts/
die de vors(creven) jan d(aer) op hebben sal dat de selve iii gebruede(re)/
die bet(er)nisse hoedegelijc deyle(n) en(de) hebben selen sond(er) argelist/
lomb(ar)t voshem febr(uarii) xviii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-02-09 by xavier delacourt