SAL7728, Act: V°386.3 (339 of 374)
Search Act
previous | next
Act V°386.3  
Act
Date: 1435-05-16

Transcription

2020-03-18 by Frans Feyaerts
It(em) want jannes vanden hove met meye(r) en(de) scepen(en)/
van loeve(n) come(n) en(de) geleydt is tot alle(n) de(n) haefliken/
goede(n) des edele(n) h(ere)n jans van kuyck he(re) tot hoeghst(ra)ten/
om d(aer) mede volcome(n) te w(er)de(n) alsulken vorw(er)den gelufte(n)/
en(de) toesegge(n) als de vors(creven) he(re) van hoeghst(ra)ten de(n) edele(n)/
joncke(r) ja(n)ne he(re) tot wesemale tot phaleys geloeft/
en(de) toegeseeght heeft gelijc seke(re) scepen br(ieve) va(n) antw(er)pe(n)/
d(aer) af tussche(n) he(n) beyde(n) gemaect claerlic inhoude(n) en(de)/
begripe(n) Daer om eest dat de vors(creven) jannes vande(n) hove/
come(n) is voe(r) scepen(en) va(n) loeve(n) en(de) heeft geloeft ope(n)b(aer)lic/
dat hi mette(n) vors(creven) beleydbrieve op de have des vors(creven)/
he(re)n va(n) hoeghst(ra)te(n) niet vord(er) w(er)ke(n) en sal dan om te volcome(n)/
en(de) te volb(ri)nge(n) de vorw(er)de(n) gelufte(n) en(de) toesegghen voirscr(even)/
lomb(ar)t voshem maii xvi
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-02-10 by xavier delacourt