SAL7729, Act: R°103.3 (97 of 363)
Search Act
previous | next
Act R°103.3  
Act
Date: 1435-09-30
LanguageNederlands

Transcription

2020-01-12 by kristiaan magnus
It(em) al eest also dat wout(er) van haren [h(er) henric voirs(creven)] inden name en(de) tot/
behoef des godshuys van bethanien bijde muere(n) va(n) mechele(n)/
voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van loeven gegoedt en(de) geerft es in/
alle de onberuerlike goede willems van nijppesele va(n) diedeghem/
so wae(r) die gelege(n) sijn So is nochtan vorwerde dat tvors(creven)/
godshuys mett(er) voirs(creven) goedinghe(n) niet vorden werken noch/
meer rechts hebbe(n) en sal aende voirs(creven) goede dan waert also dat/
tselve godshuys in e(n)nich vanden punten begrepe(n) ind(er) condicien/
en(de) vorwerden tusschen tvors(creven) godshuys in deen side en(de) de(n) vors(creven)/
wille(m)me in dande(re) gemaect vanden hove en(de) goede(n) des vors(creven)/
godshuys tot nijppesele inde p(ro)chie van diedeghem gelege(n) in/
gebreke wae(r) dat dan tselve godshuys hem metten vors(creven)/
god goede(n) des voirg(enoemde) willems behelpen sal dat van dien/
gebreke betaelt en(de) v(er)nueght sal w(er)den ter goed(er) meyninghen/
en(de) anders niet alle(n) argelist uutgescheide(n) eisdem
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-02-25 by Agata Dierick