SAL7729, Act: R°258.2-V°258.1 (222 of 362)
Search Act
previous | next
Act R°258.2-V°258.1  
Act
Date: 1436-02-11
LanguageNederlands

Transcription

2020-02-29 by kristiaan magnus
Item geldolf rogghe es come(n) in jegenw(er)dich(ei)[t] d(er) scepen(en) van/
loeven en(de) heeft genome(n) en(de) bekendt dat hi genome(n) heeft van/
everarde van wynghe iii boende(r) lants luttel min oft/
meer gelegen inde p(ro)chie van hev(er)le in vier stucken ald(aer)/
omtrent de schottelijnde Te houde(n) te hebbe(n) en(de) te wynne(n) van/
half merte naest comende ene(n) t(er)mijn va(n) vi jae(re)n lanc deen/
na dand(er) d(aer) na sond(er) myddel volgende elx jaers daer en/
bynnen te wete(n) ii boend(er) d(aer) af gelegen omtrent d(er) scottelijnde/
op de helecht vand(er) vrucht d(aer) op jaerlex wassende en(de) dand(er)/
boend(er) gelege(n) op bi egenhove(n) opte cruysstrate in ii stucke(n) op ii/
mudde rogs en(de) ii molevate goet en(de) pay[a]bel m(et) wa(n)ne en(de) m(et)/
vede(re)n wael bereydt d(er) maten va(n) loeve(n) ts(in)te andries misse/
appostels te betale(n) en(de) te loeve(n) te leve(re)n en(de) alle jae(re) den/
vors(creven) t(er)mijn duer(ende) en(de) telke(n) t(er)mijn alse v(er)volghde schout En(de)/
toeght als de vrucht tijtverdich sijn sal vande(n) vors(creven) ii boende(re)n/
lants die sal de vors(creven) geldolf doen vuere(n) in sijn schue(r) ter elst/
en(de) als de vors(creven) ever(art) die ald(aer) doet derssche(n) so sal de vors(creven)/
geldolf de wer derssche(r) sine(n) montcost geve(n) [d(aer) voe(r) hi de criensen behoude(n) sal] en(de) ever(art) sal/
de dachhue(re)n betale(n) En(de) is vorw(er)de dat de vors(creven) geldolf/
i(½) boende(r) lants [vande(n) lande vors(creven)] gelege(n) benede(n) de scottelinde bynne(n) den vors(creven)/
t(er)mijn tweewerf wel en(de) loflic ov(er)meesten sal gelijc sinen/
reengenote(n) boven en(de) beneden en(de) eer de vors(creven) geldolf tvors(creven)/
mest breyde(n) sal so sal hijt de(n) vors(creven) everarde te voe(re)n kundige(n)/
en(de) late(n) wete(n) om hem te besien oft loflic gemest is sond(er) argelist/
[en(de) dand(er) i(½) boend(er) sal de vors(creven) geldolf eens wel en(de) loflic bynne(n) de(n) t(er)mijn vorscr(even) ov(er)mesten oec gelijc sine(n) reengenote(n)] It(em) sal de vors(creven) geldolf de ge water grebben die come(n) mochte(n)/
v
inde vors(creven) i(½) boend(er) lants houden [op sine(n) cost] en(de) laten te(n) sine(n) afscheyden/
gelijc hi die vijnden sal te sine(n) aencomen It(em) sal de vors(creven) geldolf/
de(n) vors(creven) everarde jaerlex gheven en(de) te loeve(n) leve(re)n vande(n) vors(creven)/
ii boende(r) lants die de selve geldolf t(er) helecht helt xvi mandele(n) walms/
[goed en(de) cusbaer] en(de) dat so wanneer de selve ii boend(er) lants ten wynt(er)aert liggen/
en(de) anders niet It(em) [Oec] en sal de vors(creven) geldolf tvors(creven) lant bynne(n) den/
vors(creven) t(er)mijn niet mogen hoervruchte(n) sond(er) [wil en(de)] consent des vors(creven) ever(aerts) It(em)/
/ sal de vors(creven) geldolf tboend(er) lants dat hi te pacht [helt] gelege(n) opte/
cruysstrate voirs(creven) in twee stucke(n) ten sin opt leste jae(r) te sinen/
afscheyden laten omgedaen op een voer welke(n) punte(n) en(de)/
vorw(er)de(n) heeft geloeft de vors(creven) geldolf calstr(is) hug(ar)den/
febr(uarii) xi
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-06-08 by Agata Dierick