SAL7729, Act: R°411.1 (357 of 362)
Search Act
previous | next
Act R°411.1  
Act
Date: 1436-06-20
LanguageNederlands

Transcription

2020-03-25 by kristiaan magnus
Van janne wellens van tong(er)lo/
en(de) mauritius van oecle/
It(em) van alsulken stoet als jan vand(er) maeldonc die geleydt is tot/
den goeden mauritius van oecle uutstaende heeft met janne wellens/
van tong(er)lo alse van v(er)sterffenisse van goede(n) die v(er)storve(n) en(de) bleve(n) zijn/
na de doet gheerts wilen van myerde die een jan wilboerts [van lichtert] tegen/
de(n) vors(creven) mauritius gecocht en(de) gecrege(n) heeft daer af de p(ar)tijen beyde voe(r)/
scepen(en) van loeven yerst en(de) d(aer) na bide(n) vo(n)nisse d(er) scepen(en) van loeven gesett/
wae(re)n voe(r) scepen(en) van lichtert en(de) d(aer) af ten v(er)sueke des vors(creven) jans vand(er)/
maeldonc uut macht van sine(n) voirs(creven) beleyde wed(er) voe(r) de stat va(n) loeven/
ingescreve(n) zijn om i(½) mott(oen) wille die de vors(creven) jan vand(er) maeldonc/
mette(n) vors(creven) beleyde meynde te hebbe(n) en(de) die ond(er) de scepen(en) va(n) lichtert/
gesett wae(re)n gelijc de vors(creven) jan vand(er) maeldonc dat voe(r) de stat va(n)/
loeven opdede Daer op de voirs(creven) jan wellens hem v(er)antwerde en(de) seyde/
dat de bacmeest(er) des godshuys van tong(er)loe tussche(n) de vors(creven) p(ar)tijen voe(r)/
een seggen geseeght hadde datme(n) alle de goede die jan wilboerts/
noch sculdich was half en(de) half deyle(n) soude en(de) dat tgheen des de vors(creven)/
p(ar)tijen voe(r) ewech hadde(n) dat soude ewech blive(n) en(de) daer mede soude(n) sij/
goede gevriende zijn Daer af de vors(creven) jan vand(er) maeldonc de (contra)rie/
meyndde en(de) dat sijs in segge(n) niet bleven en wae(re)n op dwelc/
de scepen(en) van tong(er)loe daer voe(r) dat v(er)bonden soude zijn tot loeven/
ingescreven worden op cost des ghenen die int ontrecht vonden/
soude w(er)den De welke openbaerlic droeghe(n) dat de vors(creven) p(ar)tijen/
des inden vors(creven) bacmeest(er) bleven wae(re)n en(de) dat hi seyde voe(r) een segge(n)/
voe(r) hen als voe(r) scepen(en) van tong(er)lo dat alle tgheen dat ewech wae(r)/
so wie dat hadde ewech bliven soude en(de) des daer noch aen janne/
wilboerts te heffen wae(r) dat si dat half en(de) half hebbe(n) en(de) deyle(n)/
souden en(de) dat de vors(creven) p(ar)tijen voertaen goede gevriende sijn soude(n)/
Heeft de raet vand(er) stat va(n) loeven get(er)mineert dat de p(ar)tijen/
houde(n) sele(n) alsulke(n) segghe(n) als de bacmeester van tong(er)lo geseeght/
heeft en(de) dat de vors(creven) jan vand(er) maeldonc d(er) p(ar)tijen cost na den/
aen nemen voe(r)s(creven) gelden en(de) betale(n) sal cor(am) kersmake(re) voshem et/
o(mn)ib(us) aliis de consilio junii xx
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-06-16 by Agata Dierick