SAL7729, Act: V°151.1 (142 of 362)
Search Act
previous | next
Act V°151.1  
Act
Date: 1435-11-15
LanguageNederlands

Transcription

2020-02-02 by kristiaan magnus
Van thomase de molde(re)/
Van alsulken gedinge als geweest es voir meye(r) en(de) scepene(n)/
van loven(e) tusscen den voirs(creven) thomaes de molde(re) in deen zijde/
en(de) lauwreyse kelderma(n) die nae den rechte der stat van loven(e)/
come(n) en(de) geleidt is tot den goede(n) henrix keldermans sijns brued(er)s/
in dande(re) alse van ene(n) huyse en(de) hove met alle sijnre toebeh(oirten)/
gelege(n) te zichen(e) inde diest strate tusscen de goede henr(ix) vande(n)/
wynkele ende de coelen strate Heeft tvo(n)nisse der scepen(en) van/
loeven(e) gewijst dat de p(ar)tien trecken selen inden hof dair de/
voirs(creven) goede hove(n) recht aldair te gheve(n) en(de) te neme(n) pynnoc/
abs(oloens) calstr(is) wittema(n) hug(ar)den naen nove(m)br(is) xv
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-06-06 by Agata Dierick