SAL7729, Act: V°247.1 (211 of 362)
Search Act
previous | next
Act V°247.1  
Act
Date: 1436-02-04
LanguageNederlands

Transcription

2020-02-29 by kristiaan magnus
En(de) is ind(er) goedinghen staphans voirscr(even) tussche(n) joffr(ouwe) geer/
truyden moed(er) des vors(creven) gielijs in deen side en(de) de(n) selve(n)/
gielise hae(re)n sone in dande(re) claerlic gevorwerdt en(de) ond(er)sproke(n)/
hoe wael de vors(creven) xviii mudden rogs erflex pachts/
die de vors(creven) jan madee opte vors(creven) goede gecocht heeft opte/
goede des selfs gielijs tot ned(er)heyleshem gelege(n) v(er)pandt sijn/
dat nochta(n) de vors(creven) joffr(ouwe) geertruyt vier mudde(n) rogs vors(creven)/
vande(n) voirs(creven) xviii mudde(n) rogs also langhe als si leven/
sal van haerre lijfrente(n) die si heeft op vors(creven) goede betale(n)/
sal en(de) de vors(creven) gielijs xiiii (et)c(etera) ter goed(er) meyni(n)ghen en(de) sond(er) argelist/
pynnoc wittema(n) febr(uarii) iiii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-06-08 by Agata Dierick