SAL7729, Act: V°256.3-R°257.1 (220 of 363)
Search Act
previous | next
Act V°256.3-R°257.1  
Act
Date: 1436-02-11
LanguageNederlands

Transcription

2020-06-13 by kristiaan magnus
Item de sake tusscen woute(re)n van haren alse p(ro)cureur en(de)/
mestich [mechtich] gemaect vande(n) goidshuyse van seve(n) bornen/
in zoenien in deen zijde en(de) h(e)r(e)n conrarde van scoenvorst/
he(re) tot elsloe in dande(re) van alsulke(n) l gul(den) r(ins) erflek(er)/
rente(n) die tvoirs(creven) goidshuys heeft op de lande goede/
/ ende heerlicheit van s(in)t aeghte(n) rode es uutgestelt/
tot des vrydaighs voir groet vasten avont naestcomen(de)/
om dan te vergade(re)n tot loven(e) dairme(n) sdonderdaighs dair/
te voe(re)n inde h(er)berge come(n) sal en(de) des vrydaighs ene(n)/
mynliken dach houden om den voirs(creven) goedshuyse alsoe vele/
vercrege(n)der goede te bewisen dair op sij wael verpant/
vande(n) voirs(creven) renten voirtaen erflic blive(n) souden/
oft des saterdaighs d(aer) nae [op] dat sijs niet eens en/
worde(n) wed(er) voir meye(r) en(de) scepen(en) van loven(e) gelijc/
sij hede(n) gedaen souden hebben come(n) pynnoc calst(ris)/
fe(bruarii) xi
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-06-08 by Agata Dierick