SAL7729, Act: V°373.3 (330 of 362)
Search Act
previous | next
Act V°373.3  
Act
Date: 1436-05-24
LanguageNederlands

Transcription

2020-03-17 by kristiaan magnus
Van joncker janne he(re) tot scoonhove(n)/
Tvonnisse tusscen janne van vlaslair die geleidt is tot den goede(n)/
jonck(er) jans he(re) tot scoenhove(n) in deen zijde en(de) janne van goetskove(n)/
he(re) te voelen in dandere alse van ene(n) kuere die gevalle(n) en(de) verscene(n)/
was vand(er) hoeve(n) gehete(n) de spreet nae veel handelinge(n) thoenissen/
wairheide(n) ende ander saken die inde(n) rechte dair op gevordert en(de)/
gesciet sijn es datme(n) den voirs(creven) janne van vlaslair van des voirs(creven)/
es houde(n) sal in sijne(n) beleide tot der tijt dat hij dair uut gewo(n)ne(n)/
sal sijn ter plaetsen dair dat behoirt pynnoc abs(oloens) calstr(is) wit(te)[ma(n)]/
velde maii xxiiii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-06-08 by Agata Dierick