SAL7729, Act: V°407.1-R°408.1 (355 of 362)
Search Act
previous | next
Act V°407.1-R°408.1  
Act
Date: 1436-06-09
LanguageNederlands

Transcription

2020-03-17 by kristiaan magnus
It(em) inden gedinghe dat geweest is voe(r) meye(r) ende/
scepene(n) van loeven tusschen henricke(n) van holsete die na/
den rechte der stat van loeven geleydt is tot de(n) goede gielijs/
vander balct sone wilen gielijs vander balct indeen side/
en(de) den eerw(er)dige(n) vad(er) in gode m(ijn) he(re) d abt des godshuys/
van heyleshem in dande(re) alse vander dingbanck die de/
voirs(creven) gielijs van ouden rechte meyndde te hebbe(n) te heyleshem/
den vors(creven) m(ijn) he(r) den abdt de contrarie houdende heeft de/
vors(creven) henric van holsete ond(er) de(n) ande(re)n met goed(er) waerheyt/
bethoent de punten hier na bescreven Yerst dat/
hr ende meester enso es (et) puella/
doude gielijs vander balct oud(er)vad(er) des vors(creven) gielijs/
die nu is voe(r) joffr(ouwe) yde sine gesellinne d(aer) na thomaes/
van holsete sone d(er) vors(creven) joffr(ouwe) yden d(aer) na gielijs vand(er) balct/
sone d(er) selv(er) joffr(ouwe) yden en(de) vader des vors(creven) gielijs en(de) oec dese/
selve gielijs dbedrijf va(n) recht te doen opte plaetse daer/
om tgedinghe es altijt gehadt hebbe(n) en(de) deen na den ande(re)n/
d(aer) uut also gestorve(n) sijn sond(er) e(n)nichsins daer in gestoert te w(er)den/
sond(er) nu in desen lesten grote(n) wynter/
It(em) thoende noch de vors(creven) henric van holzete dat de vors(creven) gielijs/
vand(er) balct en(de) sijn voerseten ov(er) xxx ov(er) xl ov(er) l ov(er) lx/
jae(re) en(de) xx jae(re) te voren eer de heerlicheyt va(n) heyleshem/
aende(n) abdt en(de) sijn convent comen was opte vors(creven) plaetse/
recht gedaen hadde(n) en(de) dat op de selve plaetse een/
gheveerde en(de) sitten van eenre banck met twe side(n) o(m)megaende/
gestaen hadde en(de) dat acht(er) in mydde(n) vand(er) selv(er) banck plach/
te staen ene(n) albome daer de meye(r) jegen plach te sitten/
En(de) na [die] thoe(n)nisse en(de) na alrehande thoe(n)nisse dat de vors(creven)/
m(ijn) he(r) dabt dede se(re) weynich tot de(n) rechte dienende/
/ maende de meye(r) van loeve(n) de scepen(en) van loeve(n) die wijsden voe(r)/
een vonnisse na aensprake na v(er)antw(er)den en(de) na thoe(n)nisse dat/
de voirs(creven) henric van holzete sijn beweyndt van recht te doen hebbe(n)/
sal opte plaetse gelijc sijn voerseten dat hertoe gehadt hebben/
also de waerheyt gedragen heeft also v(er)re alst noch voe(r) scepen(en)/
van loeven comen was Cora(m) pynnoc absoloens calstris wittema(n)/
hugarden velde junii ix anno xxxvi
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-06-08 by Agata Dierick