SAL7733, Act: R°401.1 (365 of 422)
Search Act
previous | next
Act R°401.1  
Act
Date: 1440-04-14
LanguageNederlands

Transcription

2020-12-29 by Chris Picard
Van janne speelberch/
zoen wout(er)s als geleidt (et)c(etera)/
Van alsulk(er) aenspraken als arnd van ghiessen als dross(e)te van waelhe(m)/
gedaen heeft voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van loeven inde banck aldaer/
tot janne den vors(creven) janne speelberch w(er)t als geleidt zijnde naden/
rechte d(er) stad van loeven tot allen den goeden jans spelelberghs/
zoen wilen ingelbrechts Zegghende de vors(creven) dross(e)te dat de/
selve jan speelberch zoen wilen ingelbr(echts) wonen(de) te waelhe(m) inden/
lande van brab(ant) verboert hadde sijn lijf en(de) zijn goet na m(ijns)/
gened(ichs) he(re)n blijde incompst tot behoef m(ijn) jonch(ere)n van p(er)wez/
he(re) tot waelhe(m) (et)c(etera) mids dat hi jorise mittart wonen(de) teelwite(n)/
in brab(ant) hadde doen co(m)me(re)n voe(r) sek(er) schout ind(er) stad van mechele(n)/
bute(n) den selve(n) lande van brab(ant) Dwelc hij en(de) alle poenten/
boot te thoene(n) (et)c(etera) Daerop segghende den vors(creven) ja(n)ne speelb(er)ghs/
zoen wout(er)s hopende dat hem de vors(creven) sijn goede al voe(re)n/
ontco(m)mert en(de) geruymt souden w(er)den byden vors(creven) dross(e)te die/
die beslaghe(n) hadde en(de) hem oic geloeve(n) met eene(n) gedinge/
tegestaene eer hij andw(er)den soude Dwelke beyde also/
byde(n) vors(creven) dross(e)te geschiede Voirt andw(er)den(de) de selve/
jan wout(er)s soen dat wes d(aer)af geschiet sijn mochte dat dat/
onwete(n)s en(de) o(n)noeselic by come(n) wae(re) des den eed des vors(creven)/
jans ingelbr(echts) soen d(aer)toe p(rese)nte(re)nde Dwelke oic also hij seide/
en(de) liet blijken de dross(e)te van brab(ant) van m(ijns) gened(ichs) he(re)n/
weghe aengem(er)ct hadde en(de) d(aer)om brieve van v(er)latenisse(n)/
gegeve(n) (et)c(etera) Hopen(de) eyntelic den vors(creven) speelb(er)ch wout(er)s soen/
na vel(er)ande reden(en) en(de) tbylegge(n) d(er) waerheit van dien dat de/
vors(creven) dross(e)te met dier aenspraken ind(er) manie(re)n vors(creven) geschiet/
v(er)doolt wae(re) en(de) he(m) noch sinen beleyde aen die goede gheen/
onstade doen en soude (et)c(etera) So es na (et)c(etera) tvo(n)nisse d(er)/
scepen(en) van loeve(n) dat alsulke(n) aensprake als de dross(e)te/
van waelhe(m) ten vors(creven) ja(n)ne speelb(er)ch w(er)t wout(er)s soen [w(er)t] gedaen/
hadde [heeft] niet geschiet en es wae(re) van rechte Cor(am) lomb(ar)t/
abs(oloens) lye(mingh)[en] roelants cap(elle)[ma(n)] lynte(re) iu(n)ior(e) april(is) xiiii
ContributorsInge Moris
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2013-07-25 by Lize De Wilder