SAL7734, Act: V°41.1 (47 of 452)
Search Act
previous | next
Act V°41.1  
Act
Date: 1440-07-27

Transcription

2019-11-30 by René Laes
Van pete(re)n van droegenbroeck/
It(em) na dien dat peter van droegenbroeck gevo(n)nist heeft voe(r) meye(r) en(de) scepen(en)/
van loeve(n) zeke(re) scepen(en) brieve van loeve(n) spreken(de) van xvi lovensche pet(er)s/
lijfpe(n)sien die hij heeft op seke(r) goede en(de) ond(er)pande toebehoe(re)nde daneele/
en(de) wille(m)me meerte gebruede(re) in vele stucken en(de) plaetsen gelegen gelijc/
die in sijn voirs(creven) scepen(en) brieve clairlic genoemt en(de) gespecificeert sijn/
daer af tvo(n)nis d(er) scepen(en) van loeve(n) wijsde dat men trecken soude/
op de pande (et)c(etera) So sijn de voirs(creven) meye(r) en(de) scepen(en) van loeve(n) getogen/
op de voirs(creven) pande te weten opt goet geheten reyniers hof van/
huckelegem [ruchelingen] gelegen te ned(er)beersele daer den voirs(creven) pete(re)n geleidt/
wordden v coeye ii p(er)de v verken(en) i cleyn cuddeke(n) i wagen/
i kerre xii cussine ii bedden ix scape ii swerte ketele i platvetten/
becken iii witte ketele iii pa(n)nen en(de) ii potte welc have voirscr(even)/
gielijs de smet wyn inden voirs(creven) hove geloeft heeft den voirs(creven)/
pete(re)n te loeve(n) te leve(re)n bynne(n) xiiii nachten naestcomen(de) op dat/
hij dae(re)n bynne(n) vande(n) ghenen d(aer) voer hij gepandt heeft niet v(er)nuegt/
en worde en(de) want den voirs(creven) pete(re)n dese pande niet goet/
genoech en wae(re)n voir sijn gevallen renten en(de) voir cost en(de) co(m)mer/
So wart hem tvoirs(creven) goet te van ruchelingen gelijc de voirs(creven) wyn/
dat ald(aer) houden(de) es voirts gelevert en(de) in handen gesett voer de/
voirs(creven) sijn gevallen renten en(de) cost en(de) co(m)mer It(em) noch [dairna] sijn [noch] den voirs(creven)/
pete(re)n [noch] gelevert xviii stucken hoe(re)nvees die toebehoerde(n) henricken/
grymberchs en(de) vonden wae(re)n op de beemde ald(aer) gelegen die/
oic ond(er)pandt sijn voir de voirs(creven) renten welke beesten peters torreke(n)/
van droegenbosch heeft geloeft te verwaren en(de) den voirs(creven) pete(re)n/
tot sijnre manissen te loeve(n) te leve(re)n vynkenb(osch) wynge julii xxvii
ContributorsKristiaan Magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2015-10-14 by kristiaan magnus