SAL7737, Act: V°181.4-R°182.1 (250 of 458)
Search Act
previous | next
Act V°181.4-R°182.1  
Act
Date: 1444-01-15

Transcription

2020-06-20 by kristiaan magnus
It(em) uut dien dat jacob uuten lyemingen jacop de gruyte(re) en(de) ja(n)nes vanden hove gevo(n)nist/
hebbe(n) voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van loven(e) seke(r) scepen(en) brieve van loven(e) sprekende van/
seke(re)n lijfrenten die zij hebben opte goede boudens van buyten en(de) jacops vander ors/
hagen die sijnre dochte(r) heeft te waelhem en(de) elder dair omtrent gelegen gelijc/
die inde vors(creven) scepen(en) brieve volcomelic genoempt en(de) begrepen(e) staen vanden/
welken sij ingebreke sijn en(de) tvo(n)nis der scepen(en) van loven(e) gewijst heeft dat/
de vors(creven) p(er)sone trecken souden mette(n) meye(r) en(de) scepen(en) vors(creven) opte vors(creven) pande/
en(de) vonden zij daer te panden soe souden zij panden en(de) en vonden zij niet/
te panden zo souden zij voert vae(re)n met rechte welke vo(nn)isse de vors(creven) p(er)sone/
voert mechtichden te vervolgen hyldegeerde van holsbeke clerk So sijn de/
vors(creven) meye(r) en(de) scepen(en) van loven(e) getogen opte pande daer den vors(creven) hyldegheerde/
tot behoef der vors(creven) drie p(er)sone gelev(er)t es alrehande huysraet gelijc dien/
was bynne(n) der woeni(n)gen des vors(creven) jacops vander orshagen bynne(n) waelhem/
ende desgeijcx d sijn den vors(creven) hildeg(er)de inden name als voe(r) gelevert de/
vors(creven) erflike goede en(de) ond(er)pande voe(r) gebreck vande(n) vors(creven) lijfrente(n) en(de) voe(r) cost/
en(de) co(m)mer daer op gegaen mids dat de vors(creven) pande daer voe(r) niet goet/
/ genoech en wae(re)n Welken pande bouden(en) van buyten voert gelev(er)t en(de) in handen gesett/
sijn die [die] geloeft heeft ov(er) te geve(n) en(de) te leve(re)n den vors(creven) drie p(er)sone(n) of hoe(re)n seke(re)n/
bode van heden in xiiii nachten om die voert te loeve(n) te brenghen en(de) aldair/
met rechte verhandelt te worden of hen ten selve(n) dage te vernueghen/
van hoe(re)n vors(cvreven) gebrecken en(de) van coste en(de) co(m)me(r) daer op gegaen met rechte/
voshem dormale januarii xv
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2018-10-31 by The Administrator