SAL7737, Act: V°50.3 (84 of 459)
Search Act
previous | next
Act V°50.3  
Act
Date: 1443-08-12

Transcription

2021-11-18 by kristiaan magnus
It(em) cond zij allen lieden dat mychiel van breetzijp sone mychiels wilen van/
breetzijp es comen (et)c(etera) ende heeft genomen ende bekent dat hij genomen heeft/
van henricke van gorshem een stuck lants houden(de) drie ende een half dachmael/
luttel mijn oft meer gelijc dat gelegen es tusschen de hoefpoerte ende de perc/
poerte buyten der stad vesten van loeven(e) comen(de) met der eender zijden tot aent/
molenstreetken tusschen tselve streetken op deen zijde ende de goede jans van nethene(n)/
geheeten vanden royeele op dand(er) zijde Te houden te hebben ende te wynne(n)/
van onser liever vrouwen dach nativitas naestcomen(de) [lestleden] ene(n) t(er)mijn van neghen sess seven/
jae(re)n langc deen nae dander sonder myddel volgende elcx jaers dae(re)n bynne(n)/
o(m)me ende voe(r) drie ende een half mudden rogx goet ende payabel met wa(n)ne/
ende met vede(re)n wel bereydt der maten van loeven alle jae(re) te sente andries/
misse apostels te betalen en(de) te loeven ter woeni(n)gen des voirs(creven) henrix te leve(re)n/
jaerlix den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde ende telken t(er)mijne alse vervolghde schout It(em)/
es vorwerde dat de voirs(creven) peter [mychiel] de voirs(creven) goede wel ende loflic wynnen en(de)/
werven sal gelijc sijnen reengenoten boven ende beneden Item es noch vorw(er)de /
dat de voirs(creven) mychiel de voirs(creven) goede tallen drie jae(re)n bynne(n) den voirs(creven) t(er)mijne/
wel ende loflic overmesten sal It(em) want de voirs(creven) mychiel tvoirs(creven) lant/
te sijnen aencomen(e) stoppel vint soe es vorw(er)de dat hij dat ten afsceiden van/
sijnen t(er)mijne oec alsoe laten sal vynck dormale aug(usti) xii
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-10-31 by The Administrator