SAL7737, Act: V°56.2-R°57.1 (101 of 459)
Search Act
previous | next
Act V°56.2-R°57.1  
Act
Date: 1443-08-22

Transcription

2021-11-18 by kristiaan magnus
Van gielise goess(one)/
Tvo(n)nise tusschen gielise goess(one) in deen zijde ende laureyse van wynghe/
die na den rechte der stad van loeven beleidt es tot den goeden/
gheerts zeghers in dande(re) also van seke(re)n tsijse die de voirs(creven) gheert/
vervolght hadde opte goede des voirs(creven) gielijs die hij meynde/
dat hij voer hem betaelt hadde vanden goeden des voirs(creven) gheerts/
die also wael stonden opte goede des voirs(creven) gielijs als op de sijne/
Vanden welken de voirs(creven) p(ar)tien int recht geweest sijn inde banck/
voir meye(r) en(de) scepen(en) van berlair dair de sake ten uut(er)sten alsoe/
verre verhandelt was dat de voirs(creven) gheert dair af wae(r) geeyscht/
verreyct en(de) de scepen(en) ald(aer) hadden dies tvo(n)nisse in hoe(re)n mont/
om dat hij tsijnen dage van thoenissen niet en quam Inden welken/
de voirs(creven) ghoert so de voirs(creven) laureys meynde verhaest soude sijn
//
geweest om data tvoeght gedinge als de voirs(creven) gheert dach hadde vroeg(er)/
geleeght was dant gewoenlic was te sijn des hij hem thoenisse vermat/
hoewael hijs met en volqua(m) Was gewijst met desen woerden na aen/
sprake na verantwerden en(de) na thoenisse van beyde den p(ar)tien dat de/
he(re)n scepen(en) van loeven ter manissen smeyers wijsden en(de) setten met hoe(re)n/
vo(n)nisse de voirs(creven) p(ar)tien dair af inden hof daer dat begonnen was/
om aldair voert recht te gheven en(de) te nemen p(rese)nt(ibus) lombart lye(mingh)[en]/
abs(oloens) pynnock voshem dormale aug(usti) xxii
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-10-31 by The Administrator