SAL7737, Act: V°81.6-R°82.1 (131 of 459)
Search Act
previous | next
Act V°81.6-R°82.1  
Act
Date: 1443-09-20

Transcription

2021-11-19 by kristiaan magnus
It(em) van alsulken twiste en(de) gescille als opv(er)staen en(de) verresen es tuschen joese/
ondoer inden name van hem en(de) als momboir m(ar)grieten sijns wijfs in deen/
zijde en(de) heynken(en) van ermberghem soen wilen arnts henricke en(de) ja(n)ne vande(n)/
gasthuyse gebruede(re)n soene jans wilen vanden gasthuyse en(de) arnde van/
hazenberghe in dande(re) hebben hen de voirs(creven) p(ar)tien in teg(enwordicheit) d(er) scepen(en)/
van loeven verbonden en(de) gesubmiteert in segge(re)n en(de) vriendelike yffene(re)n/
te weten de voirs(creven) joes in arnde van meerbeke drossete van rotselaer/
en(de) vrancken willemmair en(de) de voirs(creven) wed(er)p(ar)tie in meester ja(n)ne van ov(er)wynghe/
en(de) arnold(us) kyp secretar(is) d(er) stad van loeve(n) in alsulker vuegen dat/
de p(ar)tie die in gebreke es sijn aensprake en gebreck setten sal in
//
gescrifte en(de) dat den segge(re)n sijnre wed(er)p(ar)tien ov(er)geven bynnen viii dagen/
naestcomen(de) daer op de wed(er)p(ar)tien hoe(r) verantwerden maken sal/
en(de) in gescrifte setten en(de) dat ov(er)geve(n) den segg(ere)n der ande(re)r p(ar)tien by(n)ne(n)/
viii dagen daer na volgen(de) welke iiii segg(ere)n aensprake en(de) verant/
werden ov(er)hebben(e) beider p(ar)tien thoenisse of dat zij e(n)nich leyden willen/
aenhoe(re)n selen bynnen viii dagen daer na volgen(de) en(de) dan hoe(r) seggen/
daer af uutenen op voe(r) scepen(en) van loeve(n) op dat zijs eens zijn bynne(n)/
viii dagen daer na volgen(de) en(de) of zijs niet eens en sijn zo selen sij/
bynne(n) viii dagen daer na volgen(de) aensprake verantwerden en(de)/
thoenisse en(de) allet besceit dat zij van beiden p(ar)tien ov(er)hebben brengen/
voe(r) scepen(en) van loeve(n) en(de) nemen daer af vo(n)nissen van rechte gelijc/
of de saken met rechte bedingt wae(re)n ende of e(n)nig(er) p(ar)tien segg(er) gebrake so sal die ene(n) ande(re)n geliken man in die stad moegen/
nemen Geloven(de) de voirs(creven) p(ar)tien vast gestentich en(de) onv(er)brekelic te/
houden en(de) volcomelic te voldoen zo wes de voirs(creven) segg(ere)n voe(r)/
hoe(r) seggen of de scepen(en) van loeve(n) op dat voe(r) hen quame voe(r)/
hoe(r) vo(n)nisse uutspreken selen abs(oloens) dormale sept(embris) xx des vryd(ags)
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-10-31 by The Administrator