SAL7737, Act: V°88.2 (137 of 459)
Search Act
previous | next
Act V°88.2  
Act
Date: 1443-10-04

Transcription

2021-11-19 by kristiaan magnus
Henrick moe hoeleman It(em) jan vander meer soen jans vand(er) meer van attenhoven es comen/
in jeg(enwoirdigheit) (et)c(etera) ende heeft geloeft op sijn lijf en(de) op sijn goet op zoenbreke en(de)/
vredebreke te sijne dat hij om egheenrehande saken wille die geschiet moegen/
sijn tusschen hem in deen zijde en(de) henricken hoeleman van mechlen zage(r)/
in dand(er) zijde den selven henricken ne(m)m(er)meer veede noch viantscap dragen/
en sal hem crencken noch hynde(re)n aen lijf noch aen goet dagen noch moeyen/
buten lants noch te campe eysschen bij hem selven noch bij yeman(de) and(er)s in/
gheenre manie(re)n bekennen(de) en(de) verlyende de voirs(creven) jan soe waer hij hier/
tegen dade dat hij sijn soude peysbreke en(de) zoenbreke en(de) verboert hebben/
sijn lijf en(de) sijn goet cor(am) ond(er) wat he(re)n en(de) ge oft gerichte hij vonden/
soude worden cor(am) vynck dor(ma)le oct(obris) quarta
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-10-31 by The Administrator