SAL7738, Act: V°187.4 (298 of 480)
Search Act
previous | next
Act V°187.4  
Act
Date: 1445-02-04

Transcription

2022-11-03 by Kristiaan Magnus
It(em) jan van coudenb(er)ghe en(de) gheert van coudenb(er)ghe sijn brued(er) vanden/
naebedde uut sup(ra) p(ri)us ema(ncipa)[t(us)] hebben geloeft dat zij altoes t(er) manissen/
vranx van dieven hoirs mede geleyden hem metten selven beleyde hant/
en(de) mont leenen sullen om aende goede daer toe sij gesameld(er) hant come(n)/
sijn te gecrigen en(de) te reycken met vercopene der selv(er) oft and(er)s sins/
alle tghene des de wedewe des voirs(creven) gheerts wijlen shazen den selve(n)/
vrancken sculdich es oft telker tijt als dat gebuert sculdich sal wesen/
en(de) dat nae den rechte vand(er) stad en(de) al ende also vele bij hen te doene/
dat den selven vrancken tot sijnre schout behoef genoech sal wesen/
op welke bespreken den beleydtbrief metten ande(re)n brieven alhier/
ond(er) scepen(en) sullen bliven tot aen d(er)re tijt toe dat den voirs(creven) vrancke(n)/
de voirs(creven) sijn schout vernueght sal wesen en(de) dat gedaen tot dat/
de voirs(creven) jan gheert en(de) vrancke sullen willeco(r)en cor(am) ov(er)wy(n)ge/
vynck(enbosch) febr(uarii) iiii[ta]
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2013-05-17 by Inge Moris