SAL7738, Act: V°221.1-R°222.1 (347 of 480)
Search Act
previous | next
Act V°221.1-R°222.1  
Act
Date: 1445-03-08

Transcription

 by 
Item henrick pauwels van bertheem soen henrix wilen pauwels es come(n)/
en(de) heeft genomen en(de) bekent dat hij genomen heeft van janne van/
scoene(n)berge gelaesmake(r) die uut macht van scepen(en) brieven van loeven(en)/
comen es totten goeden peters wilen van nethen(en) thoff des selfs wilen pet(er)s/
gelegen te bertheem metten huysen hoven wynnen(de) landen beemde(n)/
eeussele(n) en(de) allen en(de) iegewelken sijnen toebehoirten Te houden te/
hebben en(de) te wynnen van halfm(er)te naestcomen(de) eene(n) t(er)mijn van/
negen jae(re)n lanck deen na dander sonder middel volgen(de) elx/
jaers dae(re)n bynnen de voirs(creven) wynnen(de) lande om en(de) voe(r) xxxvi(½)/
mudde rox en(de) onderhalf mudde terwen beide goets en(de) payabels/
met wa(n)ne etc(etera) der maten van loeven(en) sente andriesmisse apostels/
te betalen en(de) te loeven(en) te leve(re)n den voirs(creven) janne(n) van scoene(n)b(er)ge/
jairlix den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) telken t(er)mijne alse vervolghde/
schout en(de) dande(r) beemde eeusselen wouwers en(de) dande(r) goede elcx/
jaers dae(re)n bynnen om vijf gulden pet(er)s en(de) eene(n) schilt beide der/
mu(n)ten ons gened(ichs) he(re)n etc(etera) tsente mertens misse inden wynter te betalen/
den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) telken t(er)mijne alse vervolghde schout It(em)/
sal de voirs(creven) wynne houwen alle verdroeghden willegen en(de) dandere/
stru(n)cken bij also dat hij voe(r) elke verdroeghde willigen twee levende/
poten setten sal It(em) sal de voirs(creven) wynne jairlix leve(re)n xl mandelen/
walme(re) om de huysinge vanden voirs(creven) hove te decke(n)ne en(de) alsmen/
die ald(aer) verdect ty(m)mert mestt oft plect so sal de voirs(creven) wyn den/
werclieden den montcost geven en(de) de voirs(creven) jan sal de dachue(re)n/
betalen It(em) de voirs(creven) wy(n)ne sal de voirs(creven) huysi(n)ge moeten/
houden vanden ond(er)sten rikelen ned(er)waert op sijnen cost sond(er)/
van mue(re) It(em) selen de voirs(creven) jan en(de) de wyn doeft opte/
voirs(creven) goede jairlix wassen(de) deylen half en(de) half en(de) dat/
te gelike doen lesen en(de) als dat gedeilt es so sal de voirs(creven)/
wyn jans helicht op sijnen cost te loeven(en) leve(re)n It(em) de selve/
wyn sal de voirs(creven) goede sijnen t(er)mijn due(re)nde wynnen werve(n)/
en(de) mesten tijtelic op sijn getidege voe(re)n gelijc ande(re) reengenoten/
boven en(de) beneden It(em) want de voirs(creven) wyn de wouwers/
vanden voirs(creven) hove vol vesschen ae(n)verdt heeft opde(n) dach van/
heden te weten met hondert carp(er)s en(de) vijstich
//
anthenoesen so es voirw(er)de dat hij die te sijnen afscheiden also laten sal ende/
also vele ende niet myn gespijst Item sal de voirs(creven) wyn de voirs(creven) b goede wael en(de)/
loflic te sijnen afsceiden bevreedt laten Item sal de voirs(creven) wyn jaerlijx gehoude(n)/
sijn te halen met sijnen wagen ende perden twee duysent staken diemen opde/
voirs(creven) goede behoeven sal oft aen de wijng(ar)t den selven wilen pete(re)n toebehoiren(de)/
In welker pechtinghe(n) de voirs(creven) jan geloeft heeft den voirs(creven) henrix te houden/
den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde sonder dat hij van achterstelle niet/
[vacat] wesen mer met sijnen pachte gestaen sond(er) meer co(m)mers/
oft moeyeten d(aer)om te hebben cor(am) pynnock vynk(enbosch) m(ar)tii viii
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2013-05-17 by Inge Moris